نام فارسى سيمفيبرات
  نام انگليسى SIMFIBRATE
  نام تجارى دارو Chelosuloin, Lipsuloin
  گروه دارويى پائين‌آورنده چربى خون
  گروه شيميايى دارو پائين‌آورنده کلسترول.
  مكانيسم اثر با مهار بيوسنتز کلسترول در کبد و آزادشدن اسيد چرب از بافت چربى از افزايش کلسترول و ترى گليسريد سرمى جلوگيرى مي‌کند.
  موارد مصرف هيپرکلسترولمي، هيپر تري‌گليسريدمي.
  ميزان مصرف بالغين: ۵۰۰ـ۲۵۰ mg خوراکى ۳ بار در روز همراه غذا.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، سابقه سنگ صفراوي، حاملگي، شيردهي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: بي‌اشتهائي، تهوع، استفراغ، اسهال، يبوست، يرقان.
ديگر موارد: آريتمي، تاکي‌کاردي، کاهش ليبيدو، لکوپني، اگرانولوسيتوز، درد عضلاني، افزايش CPK، آلوپسي، بثورات.
احتياطات: سابقه اختلالات کبدى و يرقان، زخم پپتيک.
فارماکوکينتيک: دفع، عمدتاً کليوى (نيمه عمر ۲۰ ساعت).
تداخلات داروئي: باعث تشديد خطر خونريزى وارفارين مي‌شود؛ باعث تشديد اثر هيپوگليسميک دارهاى خوراکى مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ اندازه‌گيرى کلسترول و تري‌گليسريد قبل و پس از شروع درمان.
ـ در صورت عدم پاسخ‌درمانى مناسب مصرف دارو بايد قطع شود.