نام فارسى سيلور سولفوديازين
  نام انگليسى SILVER SULFADIAZINE
  نام تجارى دارو Silvadene
  گروه دارويى ضدعفوني‌کننده پوست
  گروه شيميايى دارو سولفوناميد.
  مكانيسم اثر در امر سنتز ديواره سلولى باکتري‌ها، تداخل مي‌کند.
  موارد مصرف سوختگي‌هاى در درجه دوم يا سوم، جلوگيرى از عفونت زخم.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: موضعى مقدار کافى از دارو از روزى دوبار روى منطقه گرفتار به‌کار ببريد.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، بچه‌هاى زير دوماه.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: راش، کهير، نيش‌نيش شدن، سوختگي، خارش، درد.
خوني: لکوپنى قابل برگشت.
احتياطات: در اختلال عملکرد کليوي، حاملگى (در گروه C قرار دارد)، اختلال عملکرد کبدي، شيردهى بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ در مصرف دارو، ارزش ضدعفونى طب، استفاده کنيد.
ـ براى پوشاندن کامل ناحيه سوخته از مقدار کافى دارو استفاده کنيد. در تمام اوقات، ناحيه سوخته بايد با دارو پوشيده شود.
ـ قبل از هربار به‌کار بردن دارو، ناحيه موردنظر را از نسوج مرده و اضافى پاک کنيد.
ـ اگر نياز باشد قبل از به‌کار بردن دارو از ضد درد استفاده کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در دماى اتاق و در جاى خشک نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
واکنش آلرژيک: سوزش، نيش‌نيش شدن، تورم، قرمزي، پاسخ‌درماني، گسترش بافت گرانولاسيون.
براى بررسى دفع کريستال از ادرار، تست‌هاى عملکرد کليوى را بررسى کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ تا انجام دادن پيوند پوست به مصرف دارو ادامه دهند.