نام فارسى روغن سيليکون
  نام انگليسى SILICON OIL
  نام تجارى دارو Adatosil
  گروه دارويى چشم ـ درمان اختلال چشمي.
  گروه شيميايى دارو ترکيب سيليسيم.
  موارد مصرف درمان جداشدگى لايه‌هاى داخل شبکيه از لايه رنگدانه.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
کاتاراکت، گلوکوم ثانوى به مصرف سيليکون ناخالص، واکنش‌هاى گرانولوماتوز.