نام فارسى سکرتين
  نام انگليسى SECRETIN
  نام تجارى دارو Secretin-Ferring
  گروه دارويى داروى کمک تشخيصى در اختلال عملکرد پانکراس.
  گروه شيميايى دارو آنالوگ هورمون گوارشي.
  موارد مصرف پانکراتيت مزمن، گاسترينوما (سندرم زولينگر ـ ليسون).
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: ۱v/kg به‌صورت تزريق آهسته وريدي.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به اجزاء پروتئيني، پانکراتيت حاد.
  توضيحات دارو فارماکوکينتيک: مدت اثر: ۲ ساعت. نيمه عمر: (تزريق وريدي) ۱۸ دقيقه.
تداخلات داروئي: استازولاميد و داروهاى مهارکننده کربنيک و داروهاى آنتي‌کولينرژيک باعث کاهش اثر تحريکى دارو بر پانکراس مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ بعد از تزريق دارو از محتويات اثني‌عشر چهار نمونه در دقايق ۰، ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۶۰ برداشته مي‌شود.
توصيه‌ها:
ـ تزريق وريدى سکرتين به آهستگى و طى زمان بيش از ۵ دقيقه صورت مي‌گيرد.
ـ قبل از تزريق دارو بيمار بايد به‌مدت ۱۵ـ۱۲ ساعت غذا نخورده باشد.