نام فارسى جانشين نمک طعام
  نام انگليسى SALT SUBSTITUTE (KCl)
  نام تجارى دارو Nosalt, Nu - Salt
  گروه دارويى جانشين نمک طعام
  موارد مصرف چاشنى غذائى به جاى نمک طعام (NaCl) در افرادى که داراى محدوديت مصرف نمک هستند.
  ميزان مصرف موارد منع مصرف و احتياطات: نارسائى شديد کليوي، آنورى يا اوليگوري، هيپرکالمي، همزمان با ديورتيک‌هاى نگهدارنده پتاسيم.