نام فارسى سالبوتامول
  نام انگليسى SALBUTAMOL
  نام تجارى دارو Proventil, Ventolin
  گروه دارويى ضدآسم / ضد اسپاسم
  گروه شيميايى دارو سمپاتوميمتيک.
  مكانيسم اثر تحريک گيرنده‌هاى β2 در برونش‌ها و افزايش غلظت cAMP داخل سلولى باعث گشادشدن برونش‌ها مي‌شود.
  موارد مصرف رفع برونکواسپاسم در آسم و COPD.
  ميزان مصرف بالغين: ۲ـ۱ پاف هر ۶ـ۴ ساعت؛ يا ۴ـ۲ mg خوراکى ۴ـ۳ بار در روز، ۵/۰ mg تزريق زيرجلدى يا عضلانى هر ۴ ساعت.
کودکان (۱۲ـ۶ سال): ۲mg خوراکى ۴ـ۲ بار در روز.
کودکان (۵ـ۲ سال): ۱/۰ mg/kg خوراکى سه بار در روز (حداکثر ۶mg/day).
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبى عروقي: تاکي‌کاردي، کاهش يا افزايش فشارخون، آنژين.
دستگاه عصبي: بي‌قراري، بي‌خوابي، تحريک‌پذيري، سرگيجه، ترمور.
گوارشي: خشکى دهان، تهوع، استفراغ، سوزش سردل.
ادراري‌تناسلي: احتباس ادرار.
احتياطات: هيپرتيروئيدي، ديابت، نارسائى کرونر، افزايش فشارخون، آنژين قلبي، هيپرتروفى خوش‌خيم پروستات.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: استنشاقى ۱۵ـ۵ دقيقه، خوراکى ۳۰ دقيقه. اوج اثر: استنشاقي۹۰ـ۶۰ دقيقه، خوراکى ۳ـ۲ ساعت. مدت اثر: استنشاقى ۶ـ۴ ساعت، خوراکى ۶ ساعت. دفع: کليوى (نيمه عمر ۵ـ۵/۲ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ از تماس ذرات آنروسل با چشم اجتناب کنيد.
ارزيابى باليني:
ـ درماني: کاهش ديسترس تنفسى و افزايش فشار Po2 در خون شرياني.
ـ مصرف مکرر و بيش از حد دارو باعث انقباض راه‌هاى تنفسى مي‌شود. در اين حالت بايد دارو را قطع کرد و پزشک را در جريان امور قرار داد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ در صورت عدم پاسخ‌درمانى مناسب طى يک‌ساعت و يا عود علائم طى ۴ ساعت به پزشک مراجعه شود.
ـ به بيمار توصيه کنيد در صورت مصرف محتويات يک آئروسل در کمتر از ۲ هفته به پزشک مراجعه کند.