نام فارسى ساسکارين سديم
  نام انگليسى SACCHARIN SODIUM
  گروه دارويى شيرين‌کننده مصنوعي.
  گروه شيميايى دارو شيرين‌کننده
  موارد مصرف جانشين ساکارز در افراد مبتلا به ديابت.
  ميزان مصرف بالغين: روزانه ۵/۲ mg/kg.