نام فارسى پيريوينيوم پاموات
  نام انگليسى PYRVINIUM PAMOATE
  نام تجارى دارو Vanquin
  گروه دارويى ضد كرم
  گروه شيميايى دارو مشتق سيانيد
  مكانيسم اثر باعث مهار جذب اکسيژن و مصرف گلوکوز خارجى در کرم و درنتيجه مرگ آن مي‌شود.
  موارد مصرف انتروبياز روده‌اى (کرمک) ناشى از اکسيور.
  ميزان مصرف بالغين: ۵mg/kg خوراکى به‌صورت تک‌دوز (حداکثر ۳۵۰mg) که در صورت لزوم هر ۳ـ۲ هفته تکرار مي‌شود.
کودکان: ۱۵۰mg/m2 خوراکى به‌صورت تک‌دوز که در صورت لزوم ۳ـ۲ هفته بعد تکرار مي‌شود.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال، کرامپ شکمي، تغييررنگ مدفوع و محتوى استفراغ (به قرمز روشن).
احتياطات: اختلالاتى کبدى و کليوي، بيماري‌هاى التهابى روده.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: به مقدار اندک. دفع: بدون تغييرات از راه مدفوع دفع مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ نمونه‌بردارى از اطراف مقعد با استفاده از نوار سلوفان براى يافتن تخم انگل قبل از شروع درمان و يک هفته پس از درمان.
توصيه‌ها:
ـ براى جلوگيرى از احتمال انتقال کرمک به افراد خانواده بهتر است تمام افراد خانواده دريافت کنند. درمان مجدد پس از ۳ـ۲ هفته توصيه مي‌شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به بيمار توصيه کنيد از جويدن يا خردکردن قرص‌ها خوددارى کند چرا که پوشش قرص از لک‌شدن دندان‌ها جلوگيرى مي‌کند.
ـ به بيمار توضيح دهيد که طى ۴۸ـ۲۴ ساعت آينده رنگ مدفوع قرمز مي‌شود که ممکن است سبب لکه‌شدن لباس‌ها شود.
ـ به بيمار توصيه کنيد که حتي‌الامکان کمتر در معرض نور آفتاب قرار بگيرد تا دچار عوارض حساسيت به نور نشود.