نام فارسى پيريدوکسين (ويتامين ب ۶)
  نام انگليسى PYRIDOXINE HCL (Vitamin B6)
  نام تجارى دارو Beesix, Hexa-Betalin, Pyroxine, Beta-6, Benadon
  گروه دارويى ويتامين گروه B
  مكانيسم اثر براى متابوليسم چربي، پروتئين و کربوهيدرات‌ها مورد نياز است. آزاد شدن گلوکز از کبد و بافت عضلانى را تقويت مي‌کند. به‌عنوان کوآنزيم براى تبديل متابوليکى اسيد‌آمينه‌هاى مختلفى مورد نياز است.
  موارد مصرف کمبود ويتامين B6 همراه با اختلالات مادرزادى متابوليک، تشنج، درمان با ايزونيازيد، قرص‌هاى ضدباردارى خوراکى يا پلي‌نوريت الکلي.
  ميزان مصرف کمبود ويتامين B6:
بالغين: خوراکى / عضلانى / وريدي: ۲۰ـ۱۰ mg هر روز به‌مدت سه هفته، سپس ۵ـ۲ mg هر روز.
کودکان: خوراکى / عضلانى / وريدي: ۱۰۰mg تا ايجاد پاسخ مطلوب.
اختلالات مادرزادى متابوليک:
بالغين: عضلانى / وريدى / خوراکي: ۴۰۰mg يا کمتر هر روز، سپس ۵۰mg هر روز براى تمام عمر.
کودکان: عضلانى / خوراکى / وريدي: ۱۰۰mg سپس ۱۰ـ۲ g عضلانى يا ۱۰۰ـ۱۰ mg خوراکى هر روز.
کمبود به‌علت مصرف ايزونيازيد:
بالغين: خوراکى ۱۰۰mg هرروز به‌مدت سه هفته، سپس ۵۰mg هر روز.
بچه‌ها خوراکى مطابق پاسخ بيمار داده شود.
جلوگيرى از کمبود به‌علت مصرف ايزونيازيد:
بالغين: خوراکى ۵۰ـ۲۵ mg هرروز.
کودکان: خوراکى ۵/۱ـ۵/۰ هرروز.
کودکان زير يک‌سال: خوراکى ۵/۰ـ۱/۰ mg هر روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: پاستزى و گرگرفتگي، گرمي، بي‌حالى (نادر است در کساني‌که عملکرد کليوى آنها طبيعى است).
پوستي: درد در محل تزريق.
احتياطات: در حاملگى (در گروه A قرار دارد، شيردهي، بچه‌ها، بيمارى پارکينسون بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. انتشار: در کبد ذخيره مي‌شود، از جفت رد مي‌شود. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوى (نيمه عمر ۲۰ـ۱۵ روز).
تداخلات داروئي: پني‌سيلامين، هيدرالازين، سيکلوسرين، ايزونيازيد و قرص‌هاى ضدباردارى باعث افزايش نياز به پيريدوکسين مي‌شود، باعث برگشت اثرات درمانى لوودوپا مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ سطوح پيريدوکسين در سراسر دوره درمان.
توصيه‌ها:
ـ دارو را وريدى و رقيق‌نشده يا به‌صورت محلول وريدى مصرف کنيد در صورت مصرف دارو به‌صورت رقيق‌نشده آن را به‌مقدار ۵۰mg يا کمتر در يک دقيقه بدهيد.
ـ براى اينکه درد کمترى ايجاد شود از روش Z استفاده کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در محفظه‌هاى محکم و مقاوم به نور نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: از بين رفتن تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، ضايعات جلدي، گلوسيت، استوماتيت، خيز، تشنج، بي‌قراري، پارستزي.
وضعيت تغذيه‌اي: مخمر، جگر، بقولات، موز، سبزيجات تازه، حبوبات.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ از ويتامين تکميلى اجتناب کنيد مگر اينکه زيرنظر مستقيم پزشک باشد.
ـ دارو را از دسترس بچه‌ها، دور نگه‌داريد.
ـ مصرف گوشت، موز، سيب‌زميني، لوبيا، حبوبات و غلات را زياد کنيد.