نام فارسى پيرازيناميد
  نام انگليسى PYRAZINAMIDE
  نام تجارى دارو Tebrazid
  گروه دارويى ضد سل
  گروه شيميايى دارو آنالوگ آمين پيرازينوئيک اسيد، آنالوگ نيکوتوريميد.
  مكانيسم اثر با تداخل با سنتز ليپيد و اسيد نوکلئيک باکتري‌ها، آنها را از بين مي‌برد.
  موارد مصرف سل همراه با يک داروى کمکى وقتي‌ که درمان با داروهاى ديگر امکان‌پذير نباشد.
  ميزان مصرف بالغين: خوراکى ۳۵ـ۲۰ mg/kg/day در سه الى چهار دوز منقسم حداکثر تا ۳g/day داده مي‌شود.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، آسيب شديد کبدي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: حساسيت به نور، کهير.
دستگاه عصبى مرکزي: سردرد.
گوارشي: مسموميت کبدي، غيرطبيعى بودن تست‌هاى عملکرد کبدي، زخم پپتيک.
ادراري‌تناسلي: مشکل ادراري، افزايش اسيداوريک.
خوني: کم‌خونى هموليتيک.
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد)، بچه‌هاى کمتر از ۱۲ سال، سابقه فاميلى نقرس، ديابت قندي، نارسائى کليوي، زخم پپتيک، پورفيرى حاد متناوب بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. اوج اثر: ۲ ساعت. انتشار: گسترده، منجمله به CNS. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوى (نيمه عمر ۱۰ـ۹ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم کم‌خوني: هماتوکريت، هموگلوبين، خستگي، در صورتي‌که دما کمتر از ۱۰۱ درجه فارنهايت شود دوز دارو بايد کاهش يابد.
ـ تست‌هاى کبدى هر هفته: ALT,AST، بيلي‌روبين.
ـ تست‌هاى کليوى مثل BUN، کراتينين، برون‌ده ادراري، وزن مخصوص، و کامل ادرار را قبل از شروع درمان و هرماه بعد از شروع آن کنترل نمائيد.
توصيه‌ها:
ـ براى کاهش نشانه‌هاى گوارشي، دارو را همراه غذا مصرف کنيد.
ـ بعد از اينکه C&S به‌طور کامل انجام شد براى کشف مقاومت به دارو، آن را هرماه انجام دهيد.
ارزيابى باليني: تست‌هاى کبدي، کاهش اشتهاء، زردي، ادرار تيره، خستگي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ از آنجائي‌که درمان طولاني‌مدت ضرورت دارد، با درنظرگرفتن تحمل بيمار دوز دارو را بايستى برنامه‌ريزى نمود.
ـ در هنگام مصرف اين دارو از نوشيدن الکل اجتناب کنيد.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش: يد متصل‌شده به پروتئين (PBI).
کاهش: ۹۷ KSـ۱۷.