نام فارسى پيرانتل پاموات
  نام انگليسى PYRANTEL PAMOATE
  نام تجارى دارو Antiminth, Combantrin
  گروه دارويى ضد كرم
  گروه شيميايى دارو از مشتقات پيريميدين.
  مكانيسم اثر با انسداد عصبي، باعث ايجاد فلج در کرم مي‌شود، با تحريک گيرنده‌هاى گانگليونى کرم‌ها به‌وسيله حرکات پريستالتيسم طبيعي، دفع مي‌شوند.
  موارد مصرف کرم‌هاى سنجاقى انتروبيوس ورميکولاريس، کرم‌هاى گرد (آسکاريس لومبريکوئيدس)؛ موارد تثبيت‌نشده مانند کرم قلابدار (تريکواسترونژيلوس).
  ميزان مصرف بالغين و کودکان بزرگتر از دو سال: خوراکى 1mg/kg در يک دوز منفرد، حداکثر تا يک گرم، براى کرم‌هاى سنجاقى دو هفته بعد تکرار شود.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: راش.
دستگاه عصبى مرکزي: گيجي، سردرد، خواب‌آلودگي، بي‌خوابي، تب، ضعف.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، اتساع شکم.
احتياطات: در اختلالات تشنجي، بيمارى کبدي، دهيدراتاسيون، کم‌خوني، بچه‌هاى کمتر از دو سال، حاملگى (در گروه C قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: ضعيف. اوج اثر: ۳ـ۱ ساعت. متابوليسم: کبدي. دفع: ۵۰% از راه گوارشى و ۷% کليوي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ در طى تمام دوره درمان، مدفوع را بررسى کنيد. نمونه‌ها را بايد در حالي‌که گرم هستند به آزمايشگاه فرستاد.
توصيه‌ها:
ـ براى اجتناب از نشانه‌هاى گوارشي، دارو را بعد از غذا مصرف کنيد.
ـ قبل از مصرف سوسپانسيون، آن را تکان دهيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در جاى خنک و در محفظه‌هاى محکم و مقاوم به نور نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: دفع کرم، سه بار منفي‌شدن کشت مدفوع بعد از درمان کامل.
واکنش آلرژيک: راش.
اسهال که طى خروج کرم‌ها رخ مي‌دهد را ارزيابى کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ بيمار بايد بهداشت مناسب را بعد از اجابت مزاج که شامل روش شستن دست‌ها است را رعايت کنيد و به بيمار بگوئيد که از گذاشتن انگشت‌ها در دهان خوددارى کند.
ـ شخص آلوده بايد به‌تنهائى بخوابد و از تکان دادن ملافه رختخواب خود بايد خوددارى کند. ملافه را بايد هرروز عوض کرد و آن را با آب گرم بشويد.
ـ توالت را هر روز با مواد ضدعفوني‌کننده تميز کنيد (محلول صابون سبز).
ـ در طى دوره درمان براى تحمل بيمار لازم است که مصرف دوز دارو طبق برنامه صورت گيرد.
ـ نوشيدن آب‌ميوه به دفع کرم‌ها کمک مي‌کند.
ـ بيمار بايد کفش بپوشد و همه ميوه‌ها و سبزيجات را قبل از خوردن بشويد.