نام فارسى پروتيوناميد
  نام انگليسى PROTHIONAMIDE
  نام تجارى دارو Trevinitx
  گروه دارويى ضد سل، ضد جذام
  گروه شيميايى دارو مشتق اسيد ايزونيکوتينيک.
  مكانيسم اثر با مهار سنتز پروتئين باکترى داراى اثرات باکتريواستاتيک يا باکتريسيد است.
  موارد مصرف (همراه با داروهاى ديگر) در درمان سل و جذام به‌کار مي‌رود.
  ميزان مصرف سل و جذام:
بالغين: روزانه ۱ـ۵/۰ gr خوراکى به‌صورت دوز واحد يا منقسم.
کودکان کوچکتر از ۱۰ سال: ۱۰mg/kg به‌صورت خوراکى که به‌تدريج طى ۱۵ روز به ۲۰mg/kg افزايش مي‌يابد.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، نارسائى شديد کليه.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبي: اختلالات رواني، سرگيجه، تاري‌ديد، پارستزي، ترمور.
گوارشي: بي‌اشتهائي، تهوع، استفراغ، اسهال، گاستريت، طعم فلزي، کاهش وزن، هپاتيت و يرقان.
پوستي: بثورات پوستي، آکنه، حساسيت به نور.
غيره: ترومبوسيتوپني، هيپوگليسمي، گواتر، ژينکوماستي، ناتوانى جنسي.
احتياطات: صرع، اختلالات سايکوتيک، افسردگي.
فارماکوکينتيک: دفع: ۵ـ۱ درصد دارو طى ۲۴ ساعت (به‌صورت تغيير نيافته) از کليه‌ها دفع مي‌شوند.
تداخلات داروئي: مصرف همزمان باعث تشديد عوارض داروهاى ضدسل مي‌شود. مصرف همزمان سيکلوسپورين و الکل باعث تشديد خطر عوارض عصبى مغزى مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ آزمون‌هاى عملکرد کبدى و معاينه چشم‌پزشکى قبل و بعد از شروع درمان هر ۴ـ۲ هفته.
توصيه‌ها:
ـ براى پيشگيرى از نوروپاتى محيطى بهتر است به‌طور همزمان ۱۰۰ـ۵۰ mg Vit B6 به‌طور همزمان تجويز کنيد.
ـ در صورت تجويز دارو به‌تنهائى باکترى سريعاً به آن مقاوم مي‌شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ ضمن آموزش علائم التهاب عصب بينائى و نوروپاتى محيطى به بيمار توصيه کنيد با مشاهده علائم به پزشک مراجعه کند.