نام فارسى پروپارکائين
  نام انگليسى PROPARACAINE HCL
  نام تجارى دارو Alcaine, Ophthaine, Ophthetic Sterile
  گروه دارويى بي‌حس‌كننده موضعى
  گروه شيميايى دارو بي‌حس‌کننده موضعى
  مكانيسم اثر با تثبيت غشاء سلول‌هاى عصبى سبب توقف هدايت جريان عصبى مي‌شود.
  موارد مصرف بي‌حسى موضعى کوتاه‌مدت در اقدامات چشم‌پزشکي، بي‌حسى به‌منظور خارج کردن کاتاراکت و جراحى گلوکوم.
  ميزان مصرف اقدامات چشم‌پزشکي:
بالغين و کودکان: ۲ـ۱ قطره از محلول قبل از معاينه به‌داخل چشم ريخته مي‌شود.
جراحى گلوکوم، کارتاراکت:
بالغين و کودکان: يک قطره از محلول هر ۱۰ـ۵ دقيقه براى ۷ـ۵ نوبت به‌داخل چشم چکانده شود.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، عفونت ميکروبى چشم.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
چشمي، درد گذرا، ميدرياز، فلج جسم مژگاني، احتقان يا خونريزي، نرمى و سايش اپيتليوم قرنيه.
احتياطات: بيمارى قلبي، هيپرتيروئيدي.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: ۲۰ ثانيه. مدت اثر: ۲۰ـ۱۵ دقيقه.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ براى جلوگيرى از آسيب قرنيه، از پاک‌کردن يا مالش چشم اجتناب کنيد.
ـ به‌دليل احتمال بروز بثورات جلدي، خشکى و ترک‌خوردن پشت بهتر است پس از مصرف دارو دست‌ها را با آب بشوئيد.