نام فارسى پروپانتلين برميد
  نام انگليسى PROPANTHELINE BROMIDE
  نام تجارى دارو Banlin, Norpanth, Noropropanthil, Probanthine, Propanthel
  گروه دارويى آنتي‌کولينرژيک گوارشى
  گروه شيميايى دارو ترکيب چهارظرفيتى صناعى آمونيوم
  مكانيسم اثر باعث مهار اثرات موسکارينى استيل‌کولين در محل‌هاى اثر پس‌گانگليونى پاراسمپاتيکى مي‌شود.
  موارد مصرف درمان بيمارى زخم پپتيک، سندرم روده تحريک‌پذير (IBS)، دئودنوگرافي، بي‌اختياى ادراري.
  ميزان مصرف بالغين: خوراکى ۱۵mg سه بار در روز قبل از غذا، ۳۰mg قبل از خواب (حداکثر ۱۲۰mg/day).
سالمندان: خوراکى ۵/۷ mg سه بار در روز قبل از غذا.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به آنتي‌کولينرژيک‌ها، گلوکوم با زاويه باريک، انسداد گوارشي، مياستني‌گراويس، ايلئوس پاراليتيک، آتونى گوارشي، مگاکولون سمي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: سردرگمي، تحريک در سالمندان، سردرد، بي‌خوابي، گيجي، خواب‌آلودگي، اضطراب، ضعف، توهم.
گوارشي: خشکى دهان، يبوست، ايلئوس پاراليتيک، سوزش سردل، تهوع، استفراغ، ديسفاژي، از بين رفتن حس چشائي.
ادراري‌تناسلي: تأخير در شروع ادرار، احتباس، ناتوانى جنسي.
قلبي‌عروقي: طپش، تاکيکاردي.
چشم، گوش، حلق و بيني: تاري‌ديد، ترس از انور، ميدرياز، سيکلوپلژي، افزايش فشارداخل چشمي.
پوستي: کهير، راش، خارش، کاهش تعريق، تب و واکنش‌هاى آلرژيک.
احتياطات: در هيپرتيروئيدي، بيمارى سرائين کرونر، ديس‌ريتمي، نارسائى احتقانى قلب، کوليت اولسراتيو، فشارخون، بيمارى کليوي، حاملگى (در گروه C قرار دارد)، احتباس ادراري، هيپرتروفى پروستات بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: ناکامل. شروع اثر: ۴۵ـ۳۰ دقيقه. مدت اثر: ۶ـ۴ ساعت. متابوليسم: ۵% در کبد. دفع: عمدتاً کليوى و کمتر صفراوى (نيمه عمر ۹ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم حياتي، وضعيت قلبي: قلب را از نظر آريتمي، افزايش ضربان و طپش قلب بررسى کنيد.
ـ نسبت I&O: تأخير در شروع ادرار، و احتباس ادرارى را بررسى کنيد.
توصيه‌ها:
ـ براى جذب بهتر ۱ـ۵/۰ ساعت قبل از غذا مصرف شود.
ـ در سالمندان به‌خاطر احتمال کاهش متابوليسم دارو، دوز را کاهش دهيد.
ـ براى خشکى دهان از آدامس، آب‌نبات و مزه‌مزه کردن مکرر آب استفاده کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ در ظروف محکم و دور از نور نگهدارى شود.
ـ براى کاهش يبوست، مايعات و غذاهاى حجيم مصرف نمائيد و ورزش را در برنامه روزمره خود انجام دهيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: از بين‌رفتن درد اپي‌گاستر، خونريزي، تهوع، استفراغ.
شکايات گوارشى درد، خونريزى (مخفى يا آشکار)، تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ تا تثبيت‌شدن برروى دارودرمانى و به‌خاطر احتمال ايجاد تاري‌ديد، از رانندگي‌کردن و کارهاى مخاطره‌آميز امتناع شود.
ـ از مصرف الکل و ساير داروهاى مضعف سيستم عصبى به‌خاطر تشديد خصوصيات تسکينى دارو، امتناع شود.
ـ تا مصرف مايعات را بالا ببرند.
ـ تا موارد ديسفاژى را گزارش کنند.