نام فارسى پروپافنون
  نام انگليسى PROPAFENONE HCL
  نام تجارى دارو Rythmol
  گروه دارويى ضد آريتمى
  گروه شيميايى دارو آنتي‌آريتميک کلاس IC
  مكانيسم اثر با کاهش جريان سديم به داخل سلول‌هاى پورکينژ و ميوکارد باعث کاهش تحريک‌پذيرى مي‌شود، هم‌چنين سرعت هدايت جريان و زمان تحريک‌ناپذيرى در سيستم پورکينژ را کاهش مي‌دهد.
  موارد مصرف آريتمي‌هاى خطرناک بطنى مانند تاکيکاردى مداوم بطني.
  ميزان مصرف بالغين: ابتدا ۱۵۰mg خوراکى هر ۸ ساعت که تا ۳۰۰mg هر ۸ ساعت قابل افزايش است.
موارد منع مصرف:
بلوک AV، سندرم سينوس بيمار، شوک کارديوژنيک، CHF مقاوم به درمان، براديکاردي، افت شديد فشارخون، برونکواسپاسم، اختلالات الکتروليتي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
شايع: استفراغ، طعم بد دهان، سرگيجه، تاري‌ديد.
گهگير: ضعف، سردرد، سوءهاضمه.
نادر: خشکي‌دهان، اسهال، راش، ادم، گرگرفتگي.
احتياطات: MI اخير، CHF کنترل شده، اختلالات هدايتي، اختلالات کبدى و کليوي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ از نظر احتمال اختلالات الکتروليتى و در صورت وجود تصحيح آن.
ـ EKG: از نظر تغييرات قلبى خصوصاً پهن‌شدن QRS، طولاني‌شدن فاصله PR.
توصيه‌ها:
ـ نوبت مصرف دارو را بدون توجه به وعده غذائى تجويز کنيد.
ارزيابى باليني:
درماني: برطرف شدن آريتمى بطني.
از نظر اختلالات بينائي، سردرد و ناراحتى گوارشي.
کنترل I&O و سطح الکتروليت‌هاى سرم و ميزان آنزيم‌هاى کبدي.
سطح سرمى دارو: سطح درمانى در حدود ۱ـ۰۶/۰ mcg/ml است.