نام فارسى پروپاستامول
  نام انگليسى PROPACETAMOL HCL
  نام تجارى دارو Pro-defalgan
  گروه دارويى ضد تب / ضد درد
  گروه شيميايى دارو مشتق پاراآمينوفنول (پيش‌ساز استامينوفن).
  مكانيسم اثر اين دارو طى متابوليسم کبدى به استامينوفن تبديل مي‌شود.
  موارد مصرف درمان علامتى درد و تب
  ميزان مصرف بالغين: مقدار ۲ـ۱ gr به‌صورت عضلانى يا تزريق آهسته وريدى (طى ۲ دقيقه) ۳ـ۲ بار در روز (حداکثر ۸gr/day).
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار ACETAMINOPHEN)