نام فارسى پريميدون
  نام انگليسى PRIMIDONE
  نام تجارى دارو Apo-primidone, Myidone, Sertan, Myosoline
  گروه دارويى ضد تشنج
  گروه شيميايى دارو مشتق باربيتورات
  مكانيسم اثر با تبديل دارو به فنوباربيتال آستانه صرعى را بالا مي‌رود.
  موارد مصرف صرع‌هاى تونيک ـ کلونيک ژنراليزه (گراندمال)، کمپلکس ـ پارشيال سايکوموتور ترمورفاميليال خوش‌خيم (Essential tremor).
  ميزان مصرف صرع:
بالغين و کودکان بالاى ۸ سال: خوراکى ۲۵۰ mg/day، که مي‌توان تا ۲۵۰mg در هر هفته دوز دارو را افزايش داد. حداکثر تا ۲g/day در دوزهاى منقسم و چهاربار در روز.
کودکان زير ۸ سال: خوراکى ۱۲۵ mg/day، که مي‌توان هر هفته ۱۲۵m به دوز دارو اضافه کرد و حداکثر تا ۱g/day در دوزهاى منقسم و چهار بار در روز.
Essential tremer:
بالغين: ۲۵۰mg خوراکى سه بار در روز.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، پورفيري، حاملگى (در گروه D قرار دارد).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
خوني: ترومبوسيتوپني، لکوپني، نوتروپني، ائوزينوفيلي، آنمى مگالوبلاستيک، کاهش سطح فولات سرم.ي
دستگاه عصبى مرکزي: تحريک، خواب‌آلودگي، گيجي، گرگرفتگي، توهم، کوما، جنون، سرگيجه آتاکسيک.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي.
پوستي: راش، ادم، آلوپسي، سندرم شبه لوپوسي.
چشم، گوش، حلق و بيني: دوبيني، نيستاگموس، ادم پلک‌ها.
ادرارى تناسلي: ناتوانى جنسي، پلي‌اورى (پرادراري).
احتياطات: در COPD، بيمار کبدي، بيمارى کليوي، بچه‌اى شلوغ و پرکار (hyperactive) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: ۸۰ـ۶۰%. اوج اثر: ۴ ساعت. انتشار: گسترده به شير وارد مي‌شود. متابوليسم: کبدى (به فنوباربيتال و PEMA متابوليزه مي‌شود). دفع: کليوى (نيمه عمر: پريميدون ۲۴ـ۳ ساعت، PEMA ساعت ۴۸ـ۲۴، فنوباربيتال ۱۴۴ـ۷۲ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ سطح دارو: ميزان درمانى دارو ۱۰ـ۵ mcg/m است؛ هر ۶ ماه بايد CBC انجام شود.
توصيه‌ها:
ـ سوسپانسيون را کاملاً به‌هم بزنيد.
ارزيابى باليني:
وضعيت رواني: خلق، احساس، عاطفه، حافظه (کوتاه‌مدت و بلندمدت).
ضعف تنفسي.
ديسکرازى خوني: تب، گلودرد، کبودي، راش، زردي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به‌طور ناگهانى دارو را قطع نکنيد چرا که ممکن است علائم مجدداً بروز کنند.
ـ تا تثبيت مريض برروى دارو، از انجام فعاليت‌هاى مخاطره‌آميز اجتناب شود.