نام فارسى پريماکواين فسفات
  نام انگليسى PRIMAQUINE PHOSPHATE
  گروه دارويى ضدمالاريا
  گروه شيميايى دارو ۸ـ آمينوکينولون صناعى
  مكانيسم اثر مکانيسم اثر دارو ناشناخته است؛ گمان مي‌رود که با اثر گامتوسيدال خود باعث از بين رفتن اشکال خارج گلبولى مالاريا مي‌شود.
  موارد مصرف پيشگيرى از عود مالاريائى پلاسموديوم ويواکس و پلاسموديوم اوال، به‌عنوان پروفيلاکسى در بازگشت از نواحى اندميک مالاريا.
  ميزان مصرف پيشگيرى از عود مالاريا:
بالغين: خوراکى ۱۵mg روزانه به مدت دو هفته، به‌طور همزمان کلروکين يا هيدروکسى کلروکين در ۳ روز اول حمله حاد تجويز مي‌شود.
کودکان: خوراکى ۳/۰ mg/kg به‌مدت دو هفته، به‌طور همزمان کلروکين يا هيدروکسى کلروکين در ۳ روز اول حمله حاد تجويز مي‌شود.
پروفيلاکسى مالاريا:
بالغين: ۱۵mg خوراکى يک‌بار در در روز به‌مدت ۲ هفته بلافاصله پس از ترک ناحيه اندميک.
کودکان: ۳/۰ mg/kg خوراکى يک‌بار در روز به‌مدت ۲ هفته بلافاصله پس از ترک ناحيد اندميک.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، آنمي، لوپوس اريتماتوزيس، آرتريت روماتوئيد، کمبود متهموگلوبين ردوکتاز، کمبود آنزيم G6PD.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: خارش، ضايعات پوستي.
دستگاه عصبى مرکزي: سردرد.
چشم، گوش، حلق و بيني: تاري‌ديد، اشکال در تمرکز.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، کرامپ.
قلبي‌عروقي: افزايش فشارخون.
خوني: آگرانولوسيتوزيس، گرانولوسيتوپني، لکوپني، آنمي‌هموليتيک، لکوسيتوز، آنمى خفيف، متهموگلوبينمي.
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. اوج اثر:۶ ساعت. متابوليسم: کبدى (به متابوليت‌هاى غيرفعال)، دفع: کليوى (نيمه عمر ۵/۹ ـ ۵/۳ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ تست‌هاى چشمى در صورتي‌که در مدت طولانى از دارو استفاده شود يا در صورتي‌که دوز دارو بيشتر از ۱۵۰mg/day باشد.
ـ مطالعات کبدى به‌طور هفتگي: ALT, AST, بيليروبين، در درمان بلندمدت.
ـ مطالعات خوني: CBC، در هنگام بروز ديسکرازى خوني.
توصيه‌ها:
ـ براى حفظ سطح خونى دارو دارو را در ساعات معينى از روز و قبل يا بعد از غذا مصرف کنيد.
ارزيابى باليني:
واکنش‌هاى آلرژيک: خارش، راش، کهير.
ديسکرازى خوني: بي‌حالي، تب، کبودي، خونريزى (نادر).
وضعيت کليه‌ها: ادرار سياه، دفع خون از ادرار، کاهش برون‌ده ادراري.
واکنش‌هاى هموليتيک: لرز، تب، درد قفسه صدري، سيانوز، و در صورت بروز اين حالت سريعاً مصرف دارو را متوقف کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ که مواردى مثل مشکلات بينائي، تب، خستگي، ادرار تيره، کبودى و خونريزى را گزارش کنند که ممکن است نشانگر ديسکرازى خونى باشد.