نام فارسى پردنيسولون ـ اس
  نام انگليسى PREDNISOLONE - S
  گروه دارويى چشم ـ ضدالتهاب چشمى
  گروه شيميايى دارو ترکيب پردنيزولون و سولفاستاميد
  موارد مصرف التهاب قرنيه، ملتحمه و بخش جلوئى چشم
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: ۳ـ۲ قطره هر ۲ـ۱ ساعت به داخل ملتحمه چکانده شود.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر به تک‌نگار هريک از اجزاء دارو مراجعه شود).