نام فارسى پردين‌موسينات
  نام انگليسى PREDNIMUSTINE
  نام تجارى دارو Sterecyt
  گروه دارويى آنتي‌نئوپلاستيک
  گروه شيميايى دارو آنتي‌متابوليت
  مكانيسم اثر ضمن مهار انتقال سلولى گلوکز از ساخت پيش‌سازهاى پورين و پيريميدين ضرورى براى ساخت DNA و RNA جلوگيرى مي‌کند.
  موارد مصرف لوسمى لمفوئيد مزمن و لمفوسارکوم غير هوچکيني.
  ميزان مصرف بالغين: روزانه ۲۰۰mg خوراکى به‌مدت ۵ روز، که اين دوز هر ۹ روز يک‌بار تکرار مي‌شود. يا در روش ديگر ۳۰ـ۲۰ mg/day حداقل به‌مدت ۲ ماه.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، سرکوب مغز استخوان، زونا، عفونت.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: بي‌اشتهائي، تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم.
پوستي: بثورات، خارش.
ديگر موارد: التهاب مثانه، پان‌سيتوپنى (وابسته به دوز)، نوروپاتى محيطي، فيبروز ريوي، تب داروئي، ريزش مو.
احتياطات: اختلال خوني، ضربه به‌سر، سابقه تشنج.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ خوني: بهتر است قبل از هر دوره درمان با انجام CBC و شمارش افتراقى از ميزان تأثير دارو بر فعاليت مغز استخوان اطمينان حاصل کرد.
توصيه‌ها:
ـ به‌علت اثرات تحريکى پودر دارو از خردکردن کپسول و تماس آن با مخاط دهان اجتناب کنيد.