نام فارسى پووديون‌آيدون
  نام انگليسى POVIDONE IODINE
  نام تجارى دارو Betadine, Biodine, Bridine, dfodine, Frepp, Isodine, Operand, Proviodine
  گروه دارويى ضدعفوني‌کننده پوست
  گروه شيميايى دارو ترکيب يددار
  موارد مصرف پيشگيرى و درمان عفونت‌هاى سطحى و موضعى در سوختگي‌ها و جراحات، درمان واژينيت ناشى از کانديدا و تريکومونا، سبوره سر.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: به مقدار موردنياز به‌صورت موضعي.
موارد منع مصرف: حساسيت به يد، مصرف واژينال طى حاملگى (گروه D).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
(ناشى از جذب سيستميک در ضايعات وسيع پوستي) اختلال عملکرد کليه، اسيدوز متابوليک
احتياطات: سوختگى وسيع (مخصوصاً همراه با اسيدوز متابوليک يا افت عملکرد کليه).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ تحقيق در مورد سابقه حساسيت به يد.
توصيه‌ها:
ـ از تماس دارو با چشم اجتناب کنيد.
ـ در صورت لزوم ناحيه موردنظر را مي‌توان بانداژ کرد.
ـ در صورت مشاهده آثار التهاب، تحريک و قرمزى مصرف دارو را قطع کنيد.
ـ فرم واژينال دارو اسپرم‌کش است، در صورت تمايل به باردارى از تجويز آن خوددارى کنيد.