نام فارسى پتاسيم فسفات
  نام انگليسى POTASSIUM PHOSPHATE
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو رجوع شود به تک‌نگار PHOSPHATES