نام فارسى پتاسيو پرمنگنات
  نام انگليسى POTASSIUM PERMANGENATE
  گروه دارويى قابض و گندزدا
  گروه شيميايى دارو نمک پرمنگنات
  موارد مصرف محلول ۱%: کاهش تعريق بدبو، عفونت‌هاى قارچى مثل کچلى پا، ضايعات وزيکولى اپيدرموفيتون. درماتيت حاصل از تماس با پيچک سمي.
محلول ۵%: به‌عنوان قابض قوي
محلول ۱/۰ درص: شستشوى زخم و آبسه، شستشوى مثانه در عفونت‌هاى مجارى ادرار.
محلول ۲۵/۰ درصد: براى غرغره و دهان‌شويه، پانسمان مرطوب در اگزما و درماتوزهاى حاد.
محلول ۰۲/۰ درصد: شستشوى معده در مسموميت با مورفين، ترياک، واستريکنين، باربيتورات و کلرال هيدرات.
  ميزان مصرف بسته به مقدار مورد نياز روزى ۳ـ۱ مرتبه يا به‌صورت مصرف در يک نوبت.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ محلول پرمگنات بعد از شستشوى معده بايد بلافاصله از معده خارج شود (به‌علت احتمال خطر مسموميت).
ـ محلول‌هاى غليظ پرمنگنات سوزاننده هستند و باعث تحريک بافت‌ها مي‌شوند و مي‌بايست فقط به‌صورت موضعى مصرف شوند.
ـ در صورت رنگي‌شدن پوست و مو با اين محلول براى برطرف کردن آن از محلول رقيق اسيد سولفوريک يا اسيداگزاليک استفاده کنيد.