نام فارسى پتاسيم پارا ـ آمينوبنزوات
  نام انگليسى POTASSIUM PARA - AMINOBENZOATE
  نام تجارى دارو Potaba
  گروه دارويى ضدفيبروز
  گروه شيميايى دارو مشتق اسيد پاراآمينوبنزوئيک.
  موارد مصرف درمان فيبروز و التهاب غيرچرکى در درماتوميوزيت، مورفه morphea، پمفيگوس، بيمارى پيروني، اسکلرودرمى عمومى يا خطي.
  ميزان مصرف بالغين: روزانه ۱gr خوراکى در ۶ـ۴ دوز منقسم.
بالغين: روزانه ۲۲۰mg/ml خوراکى در ۶ـ۴ دوز منقسم.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: تهوع، کم‌اشتهائي.
غيره: هيپوگليسمي، لکوپني، آلرژى (تب و بثورات پوستي).
احتياطات: هيپوگليسمي، افت عملکرد کليه، افراد مسن.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ براى جلوگيرى از عوارض گوارشى دارو را همراه غذا يا يک ليوان آب تجويز کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ براى بيمار توضيح دهيد که پاسخ‌درمانى ممکن است طى ۳ ماه يا بيشتر حاصل شود.
ـ به بيمار توصيه کنيد در صورت بروز علائم هيپوگليسمى دارو را قطع کرده و در صورت احساس ضعف و بي‌حالى و کاهش سطح هوشيارى از اطرافيان کمک بخواهيد.
ـ به بيمار توضيح دهيد که عدم مصرف معمول غذا طى درمان ممکن است منجر به افت قندخون شود و بهتر است از اين امر احتراز شود.