نام فارسى پتاسيم سيترات
  نام انگليسى POTASSIUM CITRATE
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو مراجعه شود به تک‌نگار CITRATES