نام فارسى پودوفيلين
  نام انگليسى PODOPHYLLIN
  نام تجارى دارو Pod-Ben- 25, Podofin
  گروه دارويى ضدزگيل، کراتوليتيک
  گروه شيميايى دارو از مشتقات پدوفيليوم
  مكانيسم اثر با متصل شدن به توبولين پروتئين ساب‌يونيت ميکروتوبول‌هاى دوکى ميتوز را متوقف مي‌کند، همچنين با حرکت کروموزوم‌ها تداخل مي‌نمايد.
  موارد مصرف زگيل‌ەاى مقاربتي، کراتوز، اپي‌تليوماتوز سطحى متعدد.
  ميزان مصرف کونديلوما آکوميناتوم:
بالغين: محلول ۱۰% به‌طور موضعى برروى زگيل بماليد روى آن يک ورقه مومى کشيده و براى ۶ـ۴ ساعت آن را بانداژ کنيد سپس بشوئيد، اگر احتياج باشد مي‌توان هر هفته آن را تکرار کرد.
زگيل معمولي:
بالغين و کودکان: محلول ۵% موضعى ۵ـ۱ بار در روز.
کراتوز اپي‌تليوماتوز:
بالغين: محلول ۲۵ـ۱۰% يک بار در روز براى نواحى کوچکتر از ۱۰cm؛ محلول ۵% براى نواحى بيش از ۱۰cm. دارو را به سطح خشک بماليد و بعد از ۴ـ۱ ساعت بشوئيد.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، خال، زگيل سرويکال، پيشابراهى و دهاني، ديابت قندي، حاملگى (در گروه X قرار دارد).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: تهوع، اسهال، استفراغ، درد شکمي، مسموميت کبدي.
خوني: ترومبوسيتوپني، لکوپني.
پوستي: تحريک مناطق غير گرفتار.
دستگاه عصبى مرکزي: نوروپاتى محيطي، متارژي، عدم درک زمان و مکان، دليريوم، توهم، سايکوز حاد، آتاکسي، هيپوتوني، کاهش رفلکس‌ها.
ديگر موارد: نارسائى کليه، اختلال تنفسي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ اگر جذب سيستميک رخ دهد، پلاکت‌ها و تعداد گلبول‌هاى سفيد را بررسى کنيد.
توصيه‌ها:
ـ دارو را فقط برروى نواحى گرفتار مورد استفاده قرار دهيد. براى محافظت از پوست سالم آن را با petrolatum بپوشانيد، دارو را روى پوست ترک‌خورده و ملتهب به‌کار نبريد.
ـ فقط براى نواحى محدود يا براى مدت زمان کوتاهى از دارو استفاده کنيد، چون ممکن است جذب سيستميک رخ دهد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: کاهش در اندازه و مقدار ضايعات.
واکنش‌هاى آلرژيک: تحريک‌پذيري، قرمزي، خارش، نيش‌نيش شدن، سوزش، اگر اين نشانه‌ها رخ دهند مصرف دارو بايستى قطع شود.
اگر مشکوک به جذب سيستميک دارو شديد ديسکرازي‌هاى خونى مثل کاهش پلاکت‌ها را ارزيابى مي‌کنيد.
مسموميت دستگاه عصبى مرکزي: نوروپاتى محيطي، مصرف دارو بايستى قطع شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ ناراحتى که بعد از ۲۴ ساعت از مصرف دارو شروع مي‌شود طى ۴ـ۲ روز فروکش مي‌کند.
ـ از صابون و آب براى تميزکردن ناحيه و برداشتن از دارو استفاده کتيد.