نام فارسى فنازوپيريدين
  نام انگليسى PHENAZOPYRIDINE HCL
  نام تجارى دارو AZO-Standard, Baridium, Geridium, Phenazodine, Pyridium, Urogesic
  گروه دارويى ضددرد مجارى ادرارى
  گروه شيميايى دارو آزودى (Azodye)
  مكانيسم اثر داراى اثرات ضد درد و بي‌حس‌کننده برروى مخاط مجارى ادرار است. مکانيسم دقيق آن هنوز شناخته نشده است.
  موارد مصرف تسکين درد و سوزش ناشى از تحريک و عفونت در مجارى ادرار.
  ميزان مصرف بالغين: ۲۰۰ـ۱۰۰ mg سه بار در روز از راه خوراکي.
کودکان ۱۲ـ۶ سال: ۱۲mg/kg/24h دوزهاى منقسم از راه خوراکي.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، بيماري‌هاى کليوي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
خوني: ترومبوسيتوپني، آگرانولوسيتوز، لکوپني، نوتروپني، آنمي‌هموليتيک، مت‌هموگلوبينمي.
دستگاه عصبى مرکزي: تهوع، استفراغ، خونريزى گوارشي، اسهال، سوزش سردل، بي‌اشتهائي، سميت کبدي.
پوستي: راش، خارش، پيگمانتاسيون.
ادرارى تناسلي: سميت کليوي، ادرار نارنجي‌رنگ.
احتياطات: در حاملگى (جزو گروه B است)، بيماري‌هاى کبدي، کمبود G6PD بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: به راحتى از راه مجراى گوارشى جذب مي‌شود. انتشار: به مقدار اندک از جفت رد مي‌شود. متابوليسم: در کبد و بافت‌ها متابوليزه مي‌شود. دفع: عمدتاً کليوي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ عملکرد کبدى را با اندازه‌گيرى ALT, AST و بيليروبين در درمان طولاني‌مدت بررسى کنيد.
توصيه‌ها:
ـ به مريض بگوئيد مي‌تواند دارو را بجود يا آن را به‌طور کامل ببلعد.
ـ براى کاهش عوارض معدى دارو را باشير يا غذا ميل نمائيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ به درمان را با توجه به کاهش درد ارزيابى کنيد.
براى ارزيابى سميت کبدى در درمان طولاني‌مدت موارد زير را بررسى کنيد: ادرار سياه، مدفوع خاکسترى رنگ، زردى پوست و ملتحمه، خارش، درد شکمي، تب، اسهال.
واکنش‌‌هاى آلرژيک: راش و خارش را ارزيابى کنيد. اگر اين علائم مشاهده شد، مصرف دارو را قطع کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ هرگونه علامت سميت کبدى را گزارش دهيد.
ـ بيش از مقدار توصيه شده مصرف نشود، دارو را با غذا ميل نمايند.
ـ هنگام مصرف داروهاى OTC برچسب آنها را ملاحظه کنيد، بسيارى از آنها حاوى آسپرين هستند.
ـ ادرار ممکن است به رنگ قرمز يا نارنجى درآيد.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
تداخل: تست بيليروبين تست گلوکز ادرار، کامل ادرار، تست ترشح BSP، کتون‌هاى ادرارى استروئيدها، پروتئين‌ها.
درمان مصرف بيش از حد دارو: ۲/۱ mg/kg متيلن‌بلو از راه وريدى يا 200-100 mg ويتامين C از راه خوراکي.