نام فارسى پرمترين (موضعي)
  نام انگليسى PERMETHRIN (Topical)
  نام تجارى دارو Nix
  گروه دارويى ضدچرب، ضدشپش
  گروه شيميايى دارو ترکيب پيرتروئيد صناعى
  مكانيسم اثر با مهار جريان يون سديم در کانال‌هاى غشاء سلولى باعث افزايش زمان دپولاريزاسيون پتانسيل عمل و فلج شپش مي‌شود.
  موارد مصرف درمان آلودگى با شپش، شپش سر.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان بزرگتر از ۲ سال: به مقدار کافى موها و پوست سر را به دارو آغشته کرده و پس از ۱۰ دقيقه به‌طور کامل مي‌شويند.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به پيرترين‌ها، و سولفيت‌ها، التهاب حاد پوست سر، حاملگي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
موضعى بر پوست سر: خارش، سوزش گذرا، گزگز، بي‌حسي، اريتم، ادم، بثورات پوستي.
فارماکوکينتيک: جذب: کمتر از ۲% از طريق پوست سالم جذب مي‌شود. متابوليسم: به‌سرعت به متابوليت غيرفعال هيدروليز مي‌شود. دفع: متابوليت‌ها از راه ادرار دفع مي‌شوند.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ تحقيق در مورد حساسيت به هرنوع Pyrethrin يا Pyrethroid.
توصيه‌‌ها:
ـ بهتر است پيش از آغشته کردن موى سر با دارو، مو و پوست سر را با شامپوى معمولى بشوئيد و کاملاً خشک کنيد. محتوى ظرف دارو براى هريک بار مصرف کافى است.
ـ پوست سر و موها را پس از ۱۰ دقيقه تماس با دارو بايد کاملاً شسته و با حوله خشک شود. معمولاً پس از يک‌بار مصرف شپش‌ها از بين مي‌روند.
ـ دارو را به‌دور از حرارت و نورخورشيد در دماى ۳۰ـ۱۵ درجه سانتي‌گراد نگهدارى کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ براى بيمار توضيح دهيد که دارو تا ۱۴ روز روى ساقه مو باقى مي‌ماند و احتمال بروز مجدد آلودگى بسيار اندک است.
ـ به بيمار توصيه کنيد که موها را تا يک هفته تحت بررسى قرار دهد. در صورت مشاهده شپش زنده پزشک را جهت اقدام به درمان مجدد در جريان قرار دهيد.
ـ به بيمار توصيه کنيد از تماس دارو با چشم و مخاط خوددارى کند.
ـ بيمار مي‌تواند باقي‌مانده رشک و شپش‌هاى مرده را با شانه‌زدن موها از موى سر جدا کند.