نام فارسى پني‌سيلين ۶
  نام انگليسى PENICILLIN 6
  نام تجارى دارو Crystapen, Megacillin, Novopen G, P-50, Pentids, Pfizarpen
  گروه دارويى آنتي‌بيوتيک بتالاکتام
  گروه شيميايى دارو پني‌سيلين طبيعى
  موارد مصرف درمان سيستميک عفونت‌هاى حساس به پني‌سيلين.
  ميزان مصرف بالغين: حداقل ۵،۰۰۰،۰۰۰U در روز از راه وريدى يا عضلاني.
کودکان: روزانه ۲۵۰،۰۰۰U/kg ـ ۱۰،۰۰۰ به‌صورت وريدى يا عضلانى در دوزهاى منقسم هر ۴ ساعت.
نوزادان: ۱۰۰،۰۰۰U/kg ـ ۵۰،۰۰۰ به‌صورت وريدى يا عضلانى در دوزهاى منقسم هر ۱۲ـ۶ ساعت.
  توضيحات دارو (براى اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار PENICILLIN G BENZATHINE)