نام فارسى پاسلي‌تاکسل
  نام انگليسى PACLITAXEL
  نام تجارى دارو Parteric, Taxol
  گروه دارويى آنتي‌نئوپلاستيک
  گروه شيميايى دارو آنتي‌نئوپلاستيک با منشاء گياهى
  مكانيسم اثر داراى اثر پايدارکننده ميکروتوبول‌ها است و از دپليمرسيزاسيون مجدد رشته‌هاى دوکى که حين تقسيم سلولى تشکيل مي‌شوند جلوگيرى مي‌کند. اين عمل سبب مهار دوباره‌سازى شبکه توبولى و تشکيل دسته‌هاى غيرعادى ميکروتوبولى در سلول مي‌شود.
  موارد مصرف نئوپلاسم‌هاى متاستاتيک تخمدان، سرطان پيشرفته رحم، آدنوکار سينوماى قسمت بالائى GI، لوسمي.
  ميزان مصرف بالغين: مقدار ۱۳۵mg/m2 به‌صورت وريدى طى ۲۴ ساعت هر ۳ هفته.
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو، WBC<1500/mm3، حاملگى (گروه D)، شيردهي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال، هپاتيت، کلستاتيک.
خوني: سرکوب مغز استخوان، آنمي، نوتروپني.
قلبي‌ و عروقي: آريتمي، براديکاردي، هيپوتانسيون.
ديگر موارد: تب، نوروپاتى محيطي، درد مفاصل و عضلات.
احتياطات: اختلالات کبدي، تضعيف مغز استخوان.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
قلبي: کنترل نبض و فشارخون قبل و پس از شروع درمان از نظر وجود آريتمي، براديکاردى و افت فشارخون.
کبدي: اندازه‌گيرى آنزيم‌هاى کبدى Alk-P, AST, ALT.
خوني: آزمايش CBC با شمارش افتراقى قبل و پس از شروع درمان در فواصل منظم.
ـ نيتروژن، کلسيم، زمان پروترومبين و چربى مدفوع.
توصيه‌ها:
ـ براى جلوگيرى از واکنش آلرژيک، ۱ـ۵/۰ ساعت قبل از تزريق وريدى مي‌بايست ۲۰mg دگزامتازون و ۵۰mg ديفن‌هيدرامين به‌صورت تزريقى تجويز شود.
ـ به‌دليل سمى بودن دارو از تماس مستقيم آن با پوست دست (هنگام آماده‌سازى دارو) اجتناب کنيد.