نام فارسى پي‌اي‌بي‌‌اى
  نام انگليسى PABA
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو مراجعه شود به تک‌نگار PARA-AMINO BENZOIC ACID.