نام فارسى پي. اي. اس (سديم آمينو ساليسيلات)
  نام انگليسى P.A.S. (Sodium Amino Salicylate)
  نام تجارى دارو Parasal Sodium, Teebacin
  گروه دارويى ضد سل
  گروه شيميايى دارو مشتق اسيد آمينوبنزوئيک
  مكانيسم اثر با مهار سنتز اسيد فوليک به‌صورت کاملاً اختصاصى از رشد و تکثير مايکوباکتريوم توبرکولوز جلوگيرى مي‌کند.
  موارد مصرف همراه با ديگر داروهاى ضدسل در درمان سل ريوى و خارج ريوي.
  ميزان مصرف بالغين: روزانه ۲۵ـ۱۲ gr خوراکى در ۴ـ۲ دوز منقسم (حداکثر ۲۸gr/day).
کودکان: روزانه ۳۶۰ـ۲۴۰ mg/kg خوراکى در ۴ـ۲ دوز منقسم (حداکثر ۱۷gr/day).
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به آمينوساليسيلات‌ها، کمبود G6PD، بيماران تحت رژيم غذائى کم‌نمک و CHF.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: بي‌اشتهائي، تهوع، استفراغ، اسهال، ديسترس و درد شکمي، زخم پپتيک.
خوني: لکوپني، ترومبوسيتوپني، ائوزينوفيلي، آگرانولوسيتوز، لمفوسيتوز، آنمى هموليتيک (در کمبود G6PD).
دستگاه عصبي: واکنش‌هاى سايکوز.
غيره: حساسيت عمومي، هپاتيت حاد، کريستالوري، سوءجذب، گواتر (در مصرف درازمدت)، تحريک کليوى و کريستالوري، پروترومبينمي.
احتياطات: افت عملکرد کليوى و کبدي، ديسکرازي‌هاى خوني، گواتر، زخم معده، حاملگى (گروه C).
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. اوج اثر: ۲ـ۵/۱ ساعت. مدت اثر: ۴ ساعت. انتشار: گسترده، در صورت التهاب مننژ به CSF منتشر مي‌شود. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوى (نيمه عمر يک ساعت).
تداخلات داروئي: باعث تشديد اثر وارفارين مي‌شود؛ ويتامين C و کلريد آمونيوم باعث تشديد خطر کريستالورى مي‌شود؛ ساليسيلات‌ها و پروبنسيد باعث افزايش عوارض آن مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ کنترل I&O: دفع غلظت‌هاى بالاى دارو در ادرار مي‌تواند سبب کريستالورى و هماچورى شود. مصرف مايعات فراوان به کاهش احتمال خطر کمک مي‌کند.
توصيه‌ها:
ـ براى کاهش ناراحتى گوارشى بهتر است دارو را همراه غذا تجويز کنيد.
ـ با تجويز آنتي‌اسيد و قليائي‌کردن ادرار خطر کريستالورى به حداقل مي‌رسد و در ضمن عوارض گوارشى کاهش مي‌يابد.
ـ دارو را دور از معرض آفتاب و رطوبت در دماى ۳۰ـ۱۵ درجه سانتي‌گراد نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
درماني: برطرف شدن علائم بالينى (سرفه و خلط خوني) و هم‌چنين منفي‌شدن نمونه خلط از نظر BK.
حساسيت به دارو: تب طى هفته اول و علائم مشابه منونوکلئوز عفوني، خستگي، ضعف، لمفادنوپاتى منتشر، گلودرد و اسپلنومگالي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ توضيح دهيد که در صورت تماس ادرار با هيپوکلريت موجود در پاک‌کننده‌ها، ادرار به رنگ قرمز درمي‌آيد.
ـ به بيمار توصيه کنيد در صورت مشاهده علائمى مشابه منونوکلئوز عفوني، تب، سردرد، خارش، درد مفاصل و عضلات (نشانه‌هاى حساسيت به دارو) که ممکن است تا هفته چهارم و پنجم ايجاد شود پزشک را در جريان قرار دهد.
ـ به بيمار علائم بالينى لکوپنى (تب، ضعف، گلودرد و عفونت) و ترومبوسيتوپنى (پتشى واکيموز) را توضيح دهيد تا در صورت بروز سريعاً به پزشک اطلاع داده شود.
ـ براى بيمار اهميت مصرف منظم دارو طى دوره درمانى ۲ ساله و خطر بروز سوش مقاوم در صورت قطع نابهنگام دارو را گزارش کنيد.
ـ به بيمار توصيه کنيد در صورت تغيير رنگ قهوه‌اى دارو، قرص‌هاى فاسدشده را دور بريزد.