نام فارسى ابيدوکسيم کلرايد
  نام انگليسى OBIDOXIME CHLORIDE
  نام تجارى دارو Toxogonin
  گروه دارويى پادزهر مسموميت با سموم ارگانوفسفره
  گروه شيميايى دارو فعال‌کننده کولين‌استراز
  مكانيسم اثر باعث افزايش فعاليت کولين استراز مهار شده توسط ترکيبات ارگانوفسفره مي‌شود.
  موارد مصرف آنتي‌دوت اختصاصى در مسموميت ناشى از حشره‌کش‌هاى ارگانوفسفره.
  ميزان مصرف بالغين: ۵ دقيقه پس از تزريق دوز اول سولفات آتروپين، ۶۵۰mg از دارو به‌صورت وريدى تزريق مي‌شود، در صورت لزوم براى ۲ـ۱ بار ديگر در فواصل ۲ ساعته قابل تکرار است (حداکثر ۵ـ۳ mg/kg).
کودکان: مقدار ۸ـ۴ mg/kg از راه وريدى به‌صورت تک‌دوز قابل تزريق است.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم مسموميت با سموم ارگانوفسفره: شامل علائم تحيک پاراسمپاتيک مانند ميدرياز، اسپاسم راه‌هاى تنفسي، براديکاردي، کوليک، کلاپس، استفراغ، اسهال، تشنج، ادم ريوى و اختلالات تنفسي، اسپاسم عضلاني.
توصيه‌ها:
ـ در درمان فرد مسموم اقدامات ذيل بايد بدون تأخير شروع شود: شستشوى معده، استفاده از مقدار کافى ذغال فعال.
ـ از خوراندن شير يا روغن کرچک به بيمار خوددارى کنيد و مراقب احتمال آسپيراسيون ريوى مايعات داخل معده باشيد.
ـ در مسموميت ناشى از تماس پوستي، لباس‌هاى بيمار را خارج کرده و تمام بدن وى را با آب و صابون بشوئيد.
ـ بهتر است بيمار را روى يک پهلو بخوابانيد و ضمن خارج کردن ترشحات از محرک‌هاى تنفسى استفاده کنيد (احتمال نياز به انتوباسيون و استفاده از تنفس مصنوعى وجود دارد).