نام فارسى نيستاتين
  نام انگليسى NYSTATIN (Oral- Local)
  نام تجارى دارو Mycostatin, Mykinal, Nadostine, Nilstat, Nyadem, Nystex, O-V Statin
  گروه دارويى ضد قارچ
  گروه شيميايى دارو پلي‌ان آمفوتر.
  مكانيسم اثر دوباره‌سازى DNA قارچى را مختل کرده: استريول‌هاى غشاء سلول را به‌هم متصل کرده که باعث افزايش نفوذپذيرى و نشت مواد مغذى سلول مي‌شود.
  موارد مصرف گونه‌هاى کانديدا که عفونت‌هاى دهاني، روده‌اى و واژينال ايجاد مي‌‌کنند.
  ميزان مصرف کانديدياز دهاني:
بالغين: سوسپانسيون ۴۰۰،۰۰۰ تا ۶۰۰،۰۰۰ واحد چهاربار در روز.
کودکان و شيرخواران بزرگتر از ۳ ماه: سوسپانسيون ۲۵۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰واحد ۴ بار در روز.
نوزادان و شيرخواران نارس: سوسپانسيون ۱۰۰،۰۰۰ واحد سه بار در روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، عفونت‌هاى ناشى از گاردنلاوتريکوناس واژيناليس.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: راش، کهير (نادر).
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، اسهال، کرامپ.
احتياطات: در حاملگى (در گروه B قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب: از راه گوارشى به مقدار کم جذب مي‌شود، از پوست سالم جذب نمي‌شود. دفع: بدون تغيير از راه مدفوع.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ دوز سوسپانسيون خوراکى با قرار دادن ۲/۱ دوز در هر گونه و سپس قورت دادن آن استفاده شود.
ـ مصرف موضعى بعد از تميز کردن ناحيه به‌کار رود؛ دهان را مي‌توان با سواب تميز کرد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در يخچال نگهدارى کنيد (سوسپانسيون خوراکي)؛ قرص‌ها در ظروف محکم و تيره در دماى اطاق نگهدارى شوند.
ارزيابى باليني:
براى واکنش آلرژيک: راش، کهير، ممکن است لازم شود مصرف دارو قطع گردد.
فاکتورهاى مستعدکننده: درمان آنتي‌بيوتيکي، حاملگي، ديابت قندي، عفونت شريک جنسى (عفونت‌هاى واژن)
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ ممکن است براى بهبودى کامل عفونت درمان طولاني‌مدت لازم شود و بيمار بايد دوره درمانى را تکميل کندو
ـ بهداشت مناسب: تعويض جوراب‌ها در صورت عفونت پاها، عدم استفاده از هر نوع دهان‌شويه تجارتى براى عفونت دهاني.
ـ عدم استفاده از فرآورده داروئى روى دست‌ها.
ـ استفاده از light-day pad براى فرآورده‌هاى واژينال.
ـ عدم استفاده از کفش‌هاى تنگ و بانداژ در موارد عفونت پا.
ـ عدم تماس جنسى در طى درمان براى کاهش عفونت مجدد.
ـ اطلاع دادن به پزشک در صورت ايجاد تحريک، ممکن است لازم شود مصرف دارو قطع گردد.
ـ تخفيف خارش ممکن است بعد از ۲۴ تا ۷۲ ساعت صورت گيرد.