نام فارسى سرم آلبومين معمولى
  نام انگليسى NORMAL ALBUMIN SERUM
  نام تجارى دارو Albuconn, Albuminar, Albutein 5%, 25% Buminate 5%, 25% Buminate 5%, 25%, Plasbumin.
  گروه دارويى افزايش‌دهنده حجم پلاسما
  گروه شيميايى دارو مشتقات خون.
  مكانيسم اثر كمك به فشار انكوتيك، كه حجم خون در گردش را افزايش مي‌دهد.
  موارد مصرف اصلاح ميزان پلاسما در سوختگي‌ها، هيپربيليروبينمي، شوك، هيپوپروتئينمي، عفونت‌هاى واريسلا زوستر (آبله‌مرغان، زونا ـ درمان نگهدارنده).
  ميزان مصرف سوختگي:
بالغين: ابتدا، دادن وريدى محلول 5% دارو تا رسيدن آلبومين پلاسما به حد 30 تا 50g/l و پس از 24 ساعت، محلول 25%.
شوك:
بالغين: 500ml محلول 5% دارو هر 30 دقيقه برحسب نياز.
بچه‌ها: در موارد غيراورژانس 1/2 - 1/4 دوز بالغين.
هيپوپروتئينمي:
بالغين: 1000 تا 2000ml از محلول 5% روزانه، حداكثر 5 تا 10ml/min يا 25 تا 100g از محلول 25% روزانه حداكثر تا 3ml/min، كه ميزان برحسب پاسخ مريض مشخص مي‌شود.
هيپربيليروبينمي/ اريتروبلاستوز جنيني:
نوزادان: IV،1g از محلول 25%، 2-1 ساعت قبل از ترانسفوزيون.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، نارسايى احتقانى قلب، كم‌خونى شديد.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: تهوع، استفراغ، افزايش ترشح بزاق.
پوستي: راش، كهير.
دستگاه عصبى مركزي: تب، لرز، برافروختگي، سردرد.
تنفسي: تغيير در تنفس، ادم ريوي.
قلبى - عروقي: افزايش بيش از حد مايع، اُفت فشار، تاكيكاردي.
احتياطات: در كاهش جذب نمك، كاهش ذخيره قلبي، عدم کمبود آلبومين، بيمارى کبدى و کليوي، حاملگى (گروه C) با احتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ مطالعات خوني: هماتوکريت، هموگلوبين؛ در صورت کاهش پروتئين ممکن است تنگي‌نفس، هيپوکسى رخ دهد.
ـ کاهش فشارخون، نبض و تنفس نامنظم، سرعت تزريق دارو.
ـ نسبت I&O: دفع ادرارى ممکن است کاهش يابد.
ـ در صورت افزايش حجم، فشار وريدى مرکزى و فشار گوه‌اى ريوى افزايش مي‌يابند.
توصيه‌ها:
ـ تزريق وريدى به آهستگى صورت مي‌گيرد تا از افزايش ناگهانى حجم مايع جلوگيرى شود، محلول ۵% با سرعت ۱۰ml/minـ۵ و محلول ۲۰% با سرعت ۳ml/minـ۲؛ در کودکان با نصف اين سرعت تجويز مي‌شود.
ـ براى تزريق در نرمال سالين يا DW 5% رقيق کنيد. بدون رقيق کردن نيز داده مي‌شود؛ از پمپ انفوزيون استفاده کنيد.
ـ تا ۴ ساعت پس از بازکردن مصرف شود.
ـ در مبتلايان به ادم مغزى بعد از تزريق آلبومين، از دادن مايعات تا ۸ ساعت بعد خوددارى شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ دادن مايعات کافى قبل و در زمان درمان.
ـ نوع آلبومين را چک کنيد. بعضى در دماى اتاق و بعضى بايد در يخچال نگهدارى شوند.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: افزايش فشار خون، کاهش ادم، افزايش آلبومين سرم.
آلرژي: در صورت بروز تب، راش، خارش، برافروختگي، کهير، تهوع، استفراغ و افت فشار خون، انفوزيون دارو را قطع و اگر درمان دوباره شروع شد، از محلول جديد استفاده مي‌کنيم.
چک کردن فشار وريدى مرکزي:
وريدهاى گردنى برجسته نشانگر افزايش حجم در گردش است. تنگى نفس، هيجان، بي‌خوابي، رال‌هاى ريوي، سرفه‌هاى آغشته به خون، و سيانوز نشانگر افزايش حجم ريوى است.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش کاذب: الکالين فسفاتاز.