نام فارسى نونوکسينول ـ ۹
  نام انگليسى NONOXYNOL-9
  نام تجارى دارو Conceptrol, Delfen, Gynol TT, Koromex
  گروه دارويى ضد باردارى
  گروه شيميايى دارو اسپرم‌کش.
  مكانيسم اثر اين دارو با تخريب غشاء سلولى اسپرم باعث مهار تحرک آن مي‌شود.
  موارد مصرف به‌عنوان جلوگيرى از حاملگى به‌تنهائى يا همراه ديافراگم يا کاندوم مصرف مي‌شود.
  ميزان مصرف جلوگيرى از حاملگي:
به‌صورت موضعى ۱ـ۵/۰ ساعت قبل از نزديکى با استفاده از اپليکاتور در واژن استعمال مي‌شود (اثر اسپرم‌کشى دارو تا يک‌ساعت باقى مي‌ماند).
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
ادرارى تناسلي: کانديدياز، خشکى واژن، تحريک واژن يا آلت تناسلي، سندرم شوک توکسيک.
احتياطات: سيستوسل، پرولاپس رحم، واژينيت، سابقه سندرم شوک توکسيک.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ حاملگي: در صورت باردارى بيمار مي‌بايست از استفاده از ديافراگم و کرم اسپرم‌کش خوددارى کند.
ـ کانديدياز Vulvovaginal: در صورت مشاهده علائم؛ التهاب، سوزش، طارش، ترشح پنيري، سوزش ادرار و مقاربت دردناک.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ براى استفاده اپليکاتور داخل مهبلى را پر کرده و به اندازه ۳/۲ طول آن (۱۰ـ۵/۷ cm) به‌داخل واژن وارد کنيد.
ـ نزديکى نبايد در حالتى اتفاق بي‌افتد که باعث خارج شدن ماده اسپرم‌کش از واژن شود.
ـ بهتر است تا ۸ـ۶ ساعت پس از نزديکي، از شستشوى واژن خوددارى کنيد.
ـ بعد از نزديکى و قبل از راه رفتن مي‌توان از يک تامپون واژينال استفاده کرد.