نام فارسى نيتروز اکسيد
  نام انگليسى NITROUS OXIDE
  گروه دارويى بيهوش‌كننده عمومى
  گروه شيميايى دارو اکسيدنيتروژن.
  موارد مصرف القاء و نگهدارى بيهوشى عمومي؛ موارد تثبيت نشده مانند زايمان‌هاى واژينال (به‌عنوان ضد درد) و اعمال جراحى کوچک بدون بيهوشي‌ عمومى (به‌عنوان ضد درد).
  ميزان مصرف به‌صورت استنشاقي، بسته به مورد، نياز بيمار و تشخيص پزشک.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ براى رفع خطر هيپوکسى اکسيد نيترو را با اکسيژن ۳۰% مخلوط کنيد. هم‌چنين پس از قطع دارو (پس از مصرف طولاني) به‌مدت کوتاهى اکسيژن ۱۰۰% تجويز شود.
ـ تا ۲۴ ساعت بعد از بيهوشى از تجويز الکل و داروهاى سداتيو (مگر در صورت لزوم) اجتناب کنيد. هم‌چنين به بيمار بگوئيد در اين مدت از انجام کارهاى مخاطره‌آميز مانند رانندگى خوددارى کند.