نام فارسى نيکوتينيک اسيد (نيکوتيناميد)
  نام انگليسى NICOTINIC ACID (Nicotinamide)
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو (مراجعه شود به تک‌نگار NIACIN)