نام فارسى ناتاميسين (چشمي)
  نام انگليسى NATAMYCIN (Ophthalmic)
  نام تجارى دارو Natacyn
  گروه دارويى ضد قارچ
  گروه شيميايى دارو آنتي‌بيوتيک ماکروليدي.
  مكانيسم اثر ضمن اتصال به استرول‌ها در غشاء سلولى اعمال انتقال سلولى و نفوذپذيرى سلول را در ارگانيسم مهار مي‌کند.
  موارد مصرف عفونت چشم، بلفاريت قارچي، التهاب ملتحمه، کراتيت ناشى از قارچ‌هاى حساس مخصوصاً Fusarium Solani.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: ۱ قطره از دارو را هر ۱ تا ۲ ساعت به‌مدت ۳ تا ۴ روز بچکانيد، سپس به ۱ قطره به‌مدت ۸ روز کاهش دهيد، طول درمان ۲۱ـ۱۴ روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، تجويز همزمان کورتيکواستروئيد.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
چشم، گوش، حلق و بيني: کدورت بينائى گاه‌گاهي، رشد بيش از حد ارگانيسم‌هاى غيرحساس.
احتياطات: در حساسيت مفرط آنتي‌بيوتيکي، حاملگى (در گروه C قرار دارد)؛ عدم بهبودى کراتيت بعد از ۱۰ـ۷ روز مطرح‌کننده اين است که عفونت به‌وسيله ارگانيسم حساس ايجاد نشده است.
فارماکوکينتيک: جذب سيستميک اندک است، در استعمال موضعى در استروماى قرنيه غلظت مؤثرى ايجاد مي‌شود (اما در مايع داخل چشمى نفوذ نمي‌کند). شروع اثر: ۲ روز. اوج اثر: (بهبود کامل): ۴ـ۲ هفته.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ بعد از شستشوى دست‌ها، قبل از استفاده از داروها دلمه‌ها يا ترشح را از روى چشم پاک کنيد.
ـ در دماى اطاق نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: برطرف شدن قرمزي، التهاب، اشک‌ريزش، فوتوفوبي.
آلرژي: خارش، اشک‌ريزش، قرمزي، تورم، درد چشم.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ دارو را دقيقاً به‌همان صورت تجويز شده مصرف نمايد، قبل از استفاده محلول را تکان دهد.
ـ عدم استفاده از حوله، لوازم آرايشى و ديگر ترکيبات داروئى در چشم، عفونت مجدد ممکن است ايجاد شود.
ـ نوک قطره‌چکان نبايد با چشم تماس پيدا کند.
ـ گزارش کردن خارش، افزايش قرمزي، سوزش، احساس گزش، تورم؛ در اين‌صورت دارو بايد قطع شود.