نام فارسى مافازولين ـ آنتازولين
  نام انگليسى NAPHAZOLINE – ANTAZOLINE
  گروه دارويى چشم ـ ضد احتقان چشمى
  گروه شيميايى دارو ترکيب سمپاتوصيمتيک و آنتي‌هيستامين.
  موارد مصرف درمان تحريک و اختقان چشم در التهاب، عفونت و اختلالات آلرژيک.
  ميزان مصرف بالغين: ۲ـ۱ قطره در ملتحمه براى هر ۴ـ۳ ساعت.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار NAPHAZOLINE HCL)