نام فارسى نالوکسون
  نام انگليسى NALOXONE HCL
  نام تجارى دارو Narcan
  گروه دارويى آنتاگونيست موادمخدر.
  گروه شيميايى دارو مشتق تبايين.
  مكانيسم اثر با رقابت با مواد مخدر در گيرنده‌هاى مربوط به آنها باعث مهار اثر موادمخدر مي‌شود.
  موارد مصرف تضعيف تنفسى حاصل از نارکوتيک‌ها، پنتازوسين، پروپوکسي‌فن.
  ميزان مصرف تضعيف تنفسى حاصل از نارکوتيک:
بالغين: تزريق وريدى ۲ـ۴/۰ mg که در صورت لزوم هر ۲ تا ۳ دقيقه تکرار مي‌شود.
کودکان: ۰۱/۰ mg/kg به‌صورت وريدى که در صورت لزوم هر ۲ تا ۳ دقيقه تکرار مي‌شود.
تضعيف تنفسى بعد از عمل جراحي:
بالغين: تزريق وريدى ۲/۰ـ۱/۰ mg هر ۲ تا ۳ دقيقه برحسب نياز.
کودکان: تزريق وريدى / عضلانى / زيرجلدى ۰۱/۰ mg/kg هر ۲ تا ۳ دقيقه برحسب نياز.
آسفيکسى نوزادي:
نوزادان: تزريق وريدى ۰۱/۰ mg/kg که در وريد نافى بعد از زايمان تزريق مي‌شود، مي‌توان هر ۲ تا ۳ دقيقه به تعداد ۳ دوز تکرار کرد.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، تضعيف تنفسى ناشى از داروهاى غيرمخدر.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: خواب‌آلودگي، حالت عصبي.
گوارشي: تهوع، استفراغ.
قلبى عروقي: نبض تند، افزايش فشارخون سيستوليک در دوزهاى بالا.
تنفسي: هيپرپنه.
احتياطات: در حاملگى (در گروه B قرار دارد)، بچه‌ها، وابستگى به ماده مخدر، تحريک‌پذيرى قلبي، بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم حياتى هر ۳ تا ۵ دقيقه.
ـ گازهاى خون شريانى شامل Pco2, Po2.
توصيه‌ها:
ـ تزريق وريدى فرم رقيق‌نشده، رقيق‌شده با آب‌مقطر يا رقيق‌سازى بيشتر با نرمال سالين يا محلول قندى ۵% و انفوزيون آن؛ ۴/۰ mg يا کمتر در مدت ۱۵ ثانيه تجويز شده و يا انفوزيون برحسب پاسخ تنظيم مي‌گردد.
ـ فقط در صورتي‌که تجهيزات احياء در دسترس مي‌باشند از دارو استفاده شود.
ـ فقط محلول‌هائى که در ۲۴ ساعت گذشته تهيه شده‌اند به‌کار روند.
روش تهيه / تجويز:
ـ در دماى اطاق و دور از نور نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
نشانه‌هاى محروميت در افراد وابسته به دارو.
وضعيت قلبي: تاکيکاردى ، افزايش فشارخون.
اختلال عملکرد تنفسي: تضعيف تنفسي، ويژگي، تعداد و ريتم تنفس؛ در صورتي‌که تعداد تنفس کمتر از ۱۰ در دقيقه است نارکان را تجويز نمائيد، مورد فوق احتمالاً به‌دليل مصرف بيش از حد نارکوتيک است نه نارکان.
نشانه‌هاى محروميت از ماده مخدر: حدود ۴۰ـ۲۰ دقيقه پس از تجويز کاهش يافته و معمولاً طى ۵/۱ ساعت از بين مي‌روند.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
اختلال در: VMA ادراري، HIAA-5، گلوکز ادرار.