نام فارسى نافسيلين سديم
  نام انگليسى NAFCILLIN SODIUM
  نام تجارى دارو Nafcil, Nallpen, Unipen.
  گروه دارويى آنتى‌بيوتيک
  گروه شيميايى دارو پني‌سيلين مقاوم به پني‌سيليناز
  مكانيسم اثر در ديواره سلولى ارگانيسم حساس ايجاد اختلال کرده؛ و ديواره سلولى که از نظر اسموتيک ناپايدار است متورم شده و در اثر فشار اسمزى متلاشى مي‌شود.
  موارد مصرف مؤثر برروى کوکسي‌هاى گرم مثبت (استافيلوکوک اورئوس، استرپتوکوک ويريدانس، استرپتوکوک پنومونيه)، عفونت‌هاى حاصل از اثر استافيلوکوک توليدکننده پني‌سيليناز.
  ميزان مصرف بالغين: تزريق وريدى عضلانى ۶ـ۲ g در روز در دوزهاى منقسم هر ۴ تا ۶ ساعت.
مصرف خوراکى ۶ـ۲ گرم در روز در دوزهاى منقسم هر ۴ تا ۶ ساعت.
کودکان: تزريق عضلانى ۲۵mg/kg هر ۱۲ ساعت، ۵۰ـ۲۵ mg/kg خوارکى در روز در دوزهاى منقسم هر ۶ ساعت.
نوزادان: تزريق عضلانى يا وريدى ۷۵ـ۵۰ mg/kg در ۴ـ۲ دوز منقسم.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به پني‌سيلين‌ها.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
خوني: کم‌خوني، افزايش BT، تضعيف مغزاستخوان، گرانولوسيتوپني.
گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال، افزايش ALT, AST, درد شکمي، گلوسيت، کوليت.
ادرارى تناسلي: اوليگوري، پروتئين اوري، هماچوري، واژينيت، مونيلياز، گلومرولونفريت.
دستگاه عصبى مرکزي: بي‌حالي، هذيان، اضطراب، افسردگي، پرش عضلاني، کوما، تشنج.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: ناقص و متغير. اوج اثر: وريدى ۱۵ دقيقه، عضلانى ۱۲۰ـ۳۰ دقيقه. مدت اثر: خوراکى ۴ ساعت، عضلانى ۶ـ۴ ساعت. انتشار: در التهاب مننژ از CNS رد مي‌شود، از جفت رد مي‌شود. متابوليسم: در چرخه روده‌اى کبدي. دفع: عمدتاً صفراوى و کمتر کليوى (نيمه عمر يک ساعت)، طى همودياليز از جريان خون پاک مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ نسبت I&O: هماچورى و اليگورى را گزارش کنيد زيرا دوز بالاى پني‌سيلين‌ها نفروتوکسيک هستند.
ـ هر بيمار با نارسائى سيستم کليوي، زيرا در اين‌صورت دفع دارو کاهش يافته و مسموميت به‌سرعت ايجاد مي‌شود.
ـ آزمايشات کبدي: ALT, AST.
- آزمايشات خوني: BT, HCT, HG, RBC, WBC.
ـ آزمايشات کليوي: تجزيه ادرار، پروتئين و خون در ادرار.
ـ کشت و رنگ‌آميزى قبل از درمان داروئي: به‌محض گرفتن نمونه براى کشت مي‌توان مصرف دارو را شروع کرد.
توصيه‌ها:
ـ تزريق وريدى بعد از رقيق کردن ۵۰۰mg در ۷/۱ ml آب‌مقطر، رقيق کردن بيشتر ۵۰۰mg در ۳۰ـ۱۵ ml از محلول سازگار که از طريق شير سه راه يا لوله Y؛ ۵۰۰mg يا کمتر در ۱۰ـ۵ دقيقه تجويز مي‌شود. مي‌توان آن را به ميزان بيشترى رقيق کرده و طى ۲۴ ساعت تزريق کرد.
ـ مصرف دارو بعد از کامل شدن کشت و رنگ‌آميزي.
ـ در دوزهاى منقسم با معده خالى و قبل از غذا مصرف شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ آدرنالين، ساکشن، ست‌تراکئوستومي، تجهيزات انتوباسيون داخل تراشه فراهم شود.
ـ دريافت مايعات کافى (۲۰۰۰ml) در طول دوره‌هاى اسهال.
ـ تست scratch براى تعيين آلرژي، بعد از درخواست به‌وسيله پزشک، معمولاً زمانى انجام مي‌شود که پني‌سيلين تنها داروى تزريقى باشد.
ـ در ظروف محکم نگهدارى شود محلول آماده را در يخچال نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
اثرات درماني: برطرف شدن تب، بهبودى زخم‌هاى درناژکننده الگوى فعاليت روده‌اى قبل و در طول درمان.
بثورات پوستى بعد از تجويز پني‌سيلين تا ۱ هفته بعد از قطع مصرف آن.
وضعيت تنفسي: تعداد، ويژگي، خس‌خس و احساس فشردگى در قفسه سينه.
حساسيت قبل از شروع درمان و واکنش هر نوع دارو؛ موارد آلرژى را روى پرونده و کاردکس علامت‌گذارى کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ اهداف درمان داروئى شامل تکميل دوره درمانى تا مرگ کامل ارگانيسم (۱۴ـ۱۰ روز) به بيمار گفته شود؛ کشت را مي‌توان بعد از تکميل شدن دوره درمانى انجام داد.
ـ گزارش کردن گلودرد، خستگي، تب (که ممکن است نشانه اضافه شدن عفونت باشند).
ـ در صورت وجود آلرژى به پني‌سيلين‌ها حمل پلاک شناسائى مربوطه را به‌همراه داشته باشند.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
مثبت کاذب: گلوکز ادراري، پروتئين ادراري.
درمان مصرف بيش از حد دارو: قطع مصرف دارو، بازنگهداشتن راه هوائي، تجويز اپي‌نفرين آمينوفيلين، اکسيژن، کورتيکواستروئيد وريدى براى آنافيلاکسي.