نام فارسى ناسين (ويتامين ب۳)
  نام انگليسى NACIN (Vitamin B3)
  نام تجارى دارو Niac, Nicobid, Nico-400, Nicolar, Nicotinex, Novoniacin, Niacinamide.
  گروه دارويى ويتامين گروه B
  گروه شيميايى دارو ويتامين محلول در آب.
  مكانيسم اثر براى تبديل پروتئين‌ها، چربي‌ەا و کربوهيدرات‌ها به‌وسيله اکسيداسيون و احياء لازم است؛ مستقيماً روى عضله صاف عروق اثر و باعث گشادى رگ مي‌شود؛ مقادير بالا چربى سرم را کاهش مي‌دهد.
  موارد مصرف پلاگر، هيپرليپيدمى (نياسين)، بيمارى عروق محيطى (نياسين) درمان با ايزونيازيد، حالات کمبود با سندرم کارسنوئيد، بيمارى Hartnup، الکليسم مزمن.
  ميزان مصرف درمان کمکى در هيپرليپيدمي:
بالغين: ۳ـ۵/۱ گرم در روز خوراکى در سه دوز منقسم بعد از غذا، مي‌تواند تا ۶ گرم در روز افزايش يابد.
پلاگر:
بالغين: تزريق وريدى / عضلانى / زيرجلدى و خوراکى ۵۰۰ـ۳۰۰ mg در دوزهاى منقسم.
کودکان: تزريق عضلانى / زيرجلدى / خوراکى و انفوزيون وريدى ۳۰۰mg تا رسيدن به پاسخ مطلوب.
بيمارى عروق محيطي:
بالغين: ۸۰۰ـ۲۵۰ mg خوراکى در دوزهاى منقسم.
بيمارى Harnup:
بالغين: وزانه ۲۰۰ـ۵۰ mg به‌صورت خوراکي.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، اولسرپپتيک، بيمارى کبدي، شيردهي، خونريزي، کاهش شديد فشارخون.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: بي‌حسي، سردرد، سرگيجه، اضطراب.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، نفخ، گزروستوميا، يرقان، اسهال، اولسرپپتيک.
ادرارى تناسلي: هيپراوريسمي، گليکوزاوري، هيپوآلبوميني.
قلبي‌عروقي: کاهش فشارخون وضعيتي، حملات وازوواگال، اختلال ريتم، گشادى عروق.
چشم، گوش، حلق و بيني: تاري‌ديد، پتوز.
پوستي: گرگرفتگي، خشکى پوست، راش، خارش.
تنفسي: خس‌خس سينه.
احتياطات: در گلوکوم، بيمارى قلبى عروقي، بيمارى شريان کرونر، ديابت قندي، نقرس، اسکيزوفرني، حاملگى (در گروه A قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. اوج اثر: ۷۰ـ۲۰ دقيقه. انتشار: به داخل شير منتشر مي‌شود. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوى (نيمه عمر ۴۵ دقيقه).
تداخلات داروئي: باعث تشديد اثر هيپوتانسيو داروهاى آنتي‌هيپرتانسيو مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ آزمايشات عملکرد کبدي: ALT, AST, بيليروبين، Alk-Phos قند خون قبل و در طول درمان.
ـ سطح نياسين خون در صورت مصرف اين دارو.
توصيه‌ها:
ـ مصرف دارو با غذا براى کاهش علائم گوارشي.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: کاهش ليپيدها، گرم‌شدن انتهاها، برطرف شدن بي‌حسى در انتهاها.
وضعيت تغذيه: جگر، مخمر، بقولات، گوشت اعضاء، مرغ و خروس لاغر.
علائم دستگاه عصبى مرکزي: سردرد بي‌حسي، تاري‌ديد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ چند ساعت بعد از مصرف خوراکى يا بلافاصله بعد از تزريق عضلانى / وريدى يا زيرجلدى گرگرفتگى و احساس گرمى ايجاد مي‌شود. استفاده از ترکيباتى که به مرور آزاد مي‌شوند مي‌تواند اين حالت را کاهش دهد.
ـ در صورت ايجاد کاهش فشارخون وضعيتى بيمار در وضعيت خوابيده به پهلو باقى بماند.
ـ خوددارى از نوشيدن الکل در صورتي‌که دارو به‌منظور درمان هيپرليپيدمى استفاده مي‌شود.
ـ پرهيز از نور خورشيد در صورت وجود ضايعات پوستي.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش: بيلي‌روبين، Alk-p، آنزيم‌هاى کبدي، LDH، اسيد اوريک.
کاهش: کلسترول.
افزايش کاذب: کاته کول‌آمين‌هاى ادراري.
مثبت کاذب: گلوکز ادرار.