نام فارسى موپيروسين
  نام انگليسى MUPIROCIN
  نام تجارى دارو Bactroban
  گروه دارويى ضد زردزخم.
  گروه شيميايى دارو آنتي‌بيوتيک موضعي.
  مكانيسم اثر با اتصال به آنزيم RNA سنتناز باعث مهار انتقال ايزولوسين و مهار قابل برگشت پروتئين مي‌شود.
  موارد مصرف درمان زردزخم ناشى از استافيلوکوک، استرپتوکوک بتاهموليتيک، و استرپتوکوک پيوژنس.
  ميزان مصرف بالغين: به مقدار کافى روزى ۳ـ۲ مرتبه روى زخم ماليده شود.
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوست: عوارض موضعى شامل سوزش، درد، خارش، بثورات، قرمزي، خشکى و تورم پوست.
احتياطات:
حاملگى (گروه B)، شيردهي.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌‌ها:
ـ در صورت بروز واکنش آلرژيک، مصرف دارو را قطع کنيد.
ـ پس از هربار مصرف روى زخم را با يک گاز استريل بپوشانيد.