نام فارسى مولتى ويتامين درمانى
  نام انگليسى MULTIVITAMIN THERAPEUTIC
  گروه دارويى ويتامين مکمل غذائى
  ميزان مصرف روزانه يک قرص يا کپسول به‌صورت خوراکي.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار هريک از اجزاء داروئي)