نام فارسى مولتى ويتامين + آهن
  نام انگليسى MULTIVITAMIN PLUS IRON
  نام تجارى دارو Vi-Daylin With IRON
  گروه دارويى ويتامين مکمل غذائى
  ميزان مصرف روزانه ۵ml از محلول يا ۳۰ قطره از دارو.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار هريک از اجزاء دارو)