نام فارسى مونوبنزون
  نام انگليسى MONOBENZONE
  گروه دارويى ضدلک‌هاى هيپرپيگمانته
  گروه شيميايى دارو مهارکننده آنزيمي.
  مكانيسم اثر اين دارو با مهار اکسيداسيون آنزيمى از تبديل تيروزين به دوپا جلوگيرى کرده و مانع تشکيل ملانين مي‌شود.
  موارد مصرف درمان لکه‌هاى هيپرپيگمانته پوستي.
  ميزان مصرف روزى ۲ـ۱ بار برروى محل ضايعه ماليده شود.
موارد منع مصرف: درمان فرکل Freckleهاى قهوه‌اى پوست که در اثر تحريک نور خورشيد ايجاد شده است، هيپرپيگمانتاسيون و التهاب ناشى از مصرف عطر و ادکلن، کلوآسماى حاملگي، ملانوم بدخيم.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: اريتم، سوزش و التهاب پوست.
احتياطات: حاملگى (گروه C)، شيردهي.