نام فارسى ميدازولام
  نام انگليسى MIDAZOLAM HCL
  نام تجارى دارو Versed
  گروه دارويى آرام‌بخش / خواب آور
  گروه شيميايى دارو آرام‌بخش بنزوديازپنى
  مكانيسم اثر باعث تشديد اثر مهارى GABA مي‌شود.
  موارد مصرف Sedation قبل از بيهوشي، القاء بيهوشي، قبل از اقدامات تشخيصى مثل آندوسکوپي.
  ميزان مصرف Sedation:
بالغين: ۰۸/۰ mg/kg عضلانى نيم‌ساعت قبل از اقدام طبى يا تشخيص؛ يا ۵/۱ـ۱ mg به‌صورت وريدى (در صورت ضرورت هر ۲ دقيقه قابل تکرار است).
القاء بيهوشى عومي:
بالغين: ۲۵/۰ـ۱۵/۰ mg/kg طى ۳۰ـ۲۰ ثانيه به‌صورت وريدى تزريق شود (همراه با ديگر داروهاى بيهوشي)، ۳۵/۰ـ۳۰/۰ mg/kg طى ۳۰ـ۲۰ ثانيه به‌صورت وريدى تزريق مي‌شود (به ‌تنهائي).
موارد منع مصرف:
حساسيت به بنزوديازپين‌ها، گلوکوم حاد زاويه باز يا بسته، مسموميت حاد با الکل، شوک، اغماء، تزريق داخل شرياني، مراحل آخر باردارى (ترم)، شيردهي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبي: از دست دادن حافظه نزديک، سردرد، کدورت شعور، اضطراب، پريشاني، سرخوشي، بي‌خوابي، سرگيجه، آتاکسي، ترمور عضلاني، پارستزي، اختلال تکلم، دليريوم پس از بيهوشي.
قلبى ـ عروقي: افت فشارخون، PVC، تاکي‌کاردي، رفلکس و ازوواگال.
تنفسي: اسپاسم حنجره، برونکواسپاسم، سرفه، تنگي‌نفس، نفس‌نفس زدن، انسداد راه‌هاى هوائي، ويزينگ، ايست تنفسي.
چشم: تارى ديد، دوبيني، نيستاگموس، ميوز.
گوارشي: (نادر) تهوع، استفراغ، ترشح زياد بزاق، طعم اسيدي.
پوست: سوزش، درد و سفتى در محل تزريق، کهير.
ديگر موارد: ضعف، لرز، سکسکه، کرختي.
احتياطات: CHF, COPD, نارسائى مزمن کليه، سالمندان، (در حاملگى جزو گروه D است).
فارماکوکينتيک: شروع اثر: وريدى ۵ـ۱ دقيقه، عضلانى ۱۵ـ۵ دقيقه. اوج اثر: ۶۰ـ۲۰ دقيقه. مدت اثر: وريدى کمتر از ۲ ساعت، عضلانى ۶ـ۲ ساعت. انتشار: از CNS و جفت رد مي‌شود. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوى (نيمه عمر ۴ـ۱ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ تزريق قبلى آگونيست Opiateها، مصرف بعدى ميدازولام ممکن است منجر به افت فشارخون شود.
توصيه‌ها:
ـ دارو با اغلب محلول‌هاى معمول و داروهاى بيهوشى سازگار است. ميدازولام رقيق شده در نرمال سالين يا DW5% را به آهستگى تزريق کنيد.
ارزيابى باليني:
نشانه‌هاى Overdose: خواب‌آلودگي، کدورت شعور، کاهش رفلکس‌ها، اغماء