نام فارسى ميکونازول نيترات (واژينال و موضعي)
  نام انگليسى MICONAZOLE NITRATE (VAGINAL & TOPICAL)
  نام تجارى دارو Micatin, Monistat-7
  گروه دارويى ضد قارچ
  گروه شيميايى دارو ضدقارچ
  مكانيسم اثر در غشاء سلولى قارچ ايجاد اختلال کرده که باعث افزايش نفوذ‌پذيرى و نشت مواد غذائى آن مي‌شود.
  موارد مصرف کچلى پا، کچلى کشاله ران، کچلى تنه، tinea versicolor، عفونت واژن يا فرج با کانديدا آلبيکنس.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: استفاه موضعى در نواحى مبتلا ۲ بار در روز به‌مدت ۴ـ۲ هفته.
بالغين: يک اپيکاتور يا شياف داخل واژن به‌مدت ۷ روز قبل از خواب.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
ادرارى تناسلي: سوزش ناحيه فرج، واژن، خارش، کرامپ‌هاى لگني.
پوستي: راش، کهير، احساس گزش، سوزش، درماتيت تماسي.
احتياطات: در بچه‌هاى کوچکتر از ۲ سال، حاملگى (در گروه B قرار دارد)، شيردهى با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب: مقدار کمى از سطح پوست يا واژن جذب مي‌شود. متابوليسم: کبدى (سريع). دفع: از راه ادرار و مدفوع (نيمه عمر ۲۴ـ۲).
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ استفاده کافى از دارو تا پوشاندن کامل ضايعات.
ـ قبل از استفاده، محل را با آب و صابون شسته و خوب خشک نمائيد.
ـ در دماى اطاق و در جاى خنک نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
واکنش آلرژيک: سوزش، احساس گزش، تورم، قرمزي.
پاسخ درماني: کاهش اندازه و تعداد ضايعات.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ براى جلوگيرى از عفونت بيشتر دارو را با دستکش استفاده کنيد.
ـ اجتناب از مصرف کرم‌ها، پمادها و لوسيون‌هاى OTC مگر با نظر پزشک.
ـ رعايت شرايط ضدعفونى (شستشوى دست) قبل و بعد از هربار مصرف دارو.
ـ اجتناب از تماس دارو با چشم.
ـ عدم استفاده از پوشش‌هاى بسته.
ـ در صورت عدم مشاهده بهبودى ضايعات به پزشک اطلاع داده شود.