نام فارسى مکسيلتين
  نام انگليسى MEXILETINE
  نام تجارى دارو Mexitil
  گروه دارويى ضد آريتمى
  گروه شيميايى دارو آنتى آريتميک
  مكانيسم اثر اين دارو يک آنالوگ ليدوکائين با خواص الکتروفيزيولوژيک کلاس IB داروهاى آنتي‌آريتميک (همانند پروکائين آميد) است. باعث کاهش مدت پتانسيل عمل و دوره تحريک‌ناپذيرى و افزايش پتانسيل استراحت مي‌شود.
  موارد مصرف آريتمي‌ەاى بطنى حاد و مزمن، پيشگيرى از بلوک‌هاى قلبى مکرر، مهار PVC و تاکي‌آريتمي‌هاى بطنى با موارد تثبيت‌نشده مانند سندرم WPW و آريتمي‌هاى فوق بطني.
  ميزان مصرف آريتمى بطني:
بالغين: ۳۰۰ـ۲۰۰ mg خوراکى هر ۸ ساعت (حداکثر ۱۲۰۰mg/day).
موارد منع مصرف:
نارسائى قلبى (بطن چپ)، برادي‌آريتمي، شوک کارديوژنيک، حاملگى (گروه C) يا بلوک قلبى در جه ۲ و ۳.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبى عروقي: آنژين صدري، تاکي‌کاردي، تشديد آريتمي، سنکوپ، افت فشار خون.
دستگاه عصبي: سرگيجه، از دست دادن هماهنگي، پرخاشگري، سردرد، تارى ديد، پارستزي.
گوارشي: تهوع، استفراغ، سوزش سردل، اسهال، يبوست، خشکى دهان، درد شکم.
غيره: تب، تنگي‌نفس، درد مفصل، بثورات، ادم، ناتوانى جنسي، سکسکه.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. اوج اثر: ۳ـ۲ ساعت. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوى که با اسيدى شدن ادرار افزايش مي‌يابد (نيمه عمر ۱۲ـ۱۰ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ از نظر ضربان و فشارخون: قبل و پس از شروع درمان تا تثبيت‌شدن هر دو.
ـ عوارض عصبى و مغزي: مانند ترمور، نيستاگموس، سرگيجه، آتاکسي، تارى ديد که ممکن است بارزتر از ديگر عوارض دارو باشد. مخصوصاً در افراد ناتوان و سالمند.
توصيه‌ها:
ـ براى کاهش عوارض جانبى بهتر است دارو را همراه غذا تجويز کنيد.